MILMAG 03/2020! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyH-11 Bolko w służbie - MILMAG - Magazyn Militarny

H-11 Bolko w służbie

25 lutego w Świnoujściu miała miejsce uroczystość wejścia do służby w  12. Wolińskim Dywizjonie Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża holownika H-11 Bolko, typu B860. Jednostka wraz z pięcioma bliźniaczymi holownikami została zamówiona 19 czerwca 2017. Wartość podpisanej wówczas umowy wynosiła 283 488 000 zł brutto.

Holowniki projektu B860 zostały zaprojektowane przez biura NED Project i Remontowa Marine Design & Consulting (RMDC ) / Zdjęcie: Michał Szafran

W uroczystości wciągnięcia bandery, zgodnie z rozkazem nr 55 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, uczestniczyła załoga holownika, dowództwo 12. Dywizjonu i 8. Flotylli, Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP i zaproszeni goście. Dowódcą jednostki został mł. chor. mar. Rafał Prokopiuk.

Protokół zdawczo-odbiorczy podpisano 10 stycznia, po czym holownik opuścił stocznię Remontową Shipbuilding (RSB) należącą do grupy Remontowa Holding, w Gdańsku i udał się do portu macierzystego, gdzie zameldował się dzień później. Próby zdawczo-odbiorcze trwały od 25 września, gdy zakończono testy morskie SAT (Sea Acceptance Test). Pierwotnie zakładano, że jednostka zostanie przekazana Marynarce Wojennej RP do końca 2019.

Zamówienie na sześć holowników było wynikiem rozstrzygnięcia przetargu pn. Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pk. Holownik. Kolejne jednostki, H-12 Semko i H-13 Przemko, także trafią do Świnoujścia, natomiast pozostałe H-1 Gniewko, H-2 Mieszko, H-3 Leszko do 3. Flotylla Okrętów w Gdyni. Jednostki znajdują na różnych etapach budowy i wyposażania.

Palenie blach pod H-11 Bolko odbyło się 16 listopada 2017, położenie stępki 23 stycznia 2018, a wodowanie i chrzest8 października tego samego roku. Matką chrzestną jednostki została Honorata Hyżyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie (Wodowanie holownika Bolko, 2018-10-09; Chrzest holownika Mieszko, 2019-07-09).

Opis
Holowniki pędnikowe typu B860 mają mieć 29,2 m długości, 10,4 m szerokości, 4,2 m zanurzenia oraz 4,95 m wysokości. Wyporność jednostek ma wynosić ok. 332 t i uciąg co najmniej 35 t. System napędowy ma być złożony z dwóch silników wysokoprężnych MTU Friedrichshafen (Rolls-Royce Power Systems AG) o mocy 1193 kW każdy i dwóch pędników azymutalnych. Zapewni on prędkość co najmniej 12 węzłów (22 km/h). Zapas paliwa wystarczy na 7 dni działań. Załogę ma stanowić 10 osób.

Holowniki będą przeznaczone m.in. do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń czy podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. Mają też służyć do gaszenia pożarów, udzielać pomocy unieruchomionym jednostkom (również w przypadku wejścia na mieliznę) oraz neutralizować skutki wycieków materiałów ropopochodnych. Będą realizować swoje zadania niezależnie od warunków atmosferycznych. 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ