Nowy MILMAG, tym razem ponad 200 stron! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyNominacje generalskie w marcu - MILMAG - Magazyn Militarny

Nominacje generalskie w marcu

26 lutego Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) poinformowało, że Prezydent RP i Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda mianował ośmiu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Wręczenie aktów mianowania odbędzie się 1 marca podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 1 marca 2020 awanse generalskie otrzyma ośmiu oficerów Wojska Polskiego / Zdjęcie: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na stopień generała broni został mianowany gen. dyw. Tadeusz Mikutel (ur. 1963), pierwszy zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To dyplomowany oficer Sił Powietrznych, doktor w dziedzinie nauk technicznych. Tworzył i dowodził pierwszą w kraju eskadrą lotnictwa taktycznego spełniającą standardy Sił Powietrznych NATO (7. Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Powidzu). W latach 2008-2011 wdrażał w Siłach Powietrznych program eksploatacji samolotów transportowych C-130E Hercules. Pilot klasy mistrzowskiej oraz instruktor wykonujący loty na samolotach myśliwsko-bombowych Su-22M4.

Na stopień generała broni został mianowany gen. dyw. Tomasz Piotrowski (ur. 1968), Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ). To dyplomowany oficer Wojsk Lądowych, ukończył Wyższą Szkołę Oficerską WRiA, Akademię Obrony Narodowej (AON) oraz studia podyplomowe: Bezpieczeństwo Informacyjne, operacyjno-strategiczne i polityki obronnej. Dowodził 16. Pułkiem Artylerii, zajmował się wojskami rakietowymi i artylerii w dowództwie 12. Dywizji Zmechanizowanej, był zastępcą dowódcy PKW w Afganistanie i szefem Sztabu DO RSZ. Od 2018 na obecnym stanowisku (Nowy Dowódca Operacyjny RSZ, 2018-09-11).

Na stopień generała broni został mianowany gen. dyw. Jan Śliwka (ur. 1961), pierwszy zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ). W 1985 roku ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a w 1997 został jego dowódcą. W 2000 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Sił Powietrznych w Maxwell (USA) i objął stanowisko zastępcy dowódcy, a następnie dowódcy 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. W październiku 2003 roku po ukończeniu Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w AON został szefem szkolenia, a następnie dowódcą 3. Korpusu Obrony Powietrznej we Wrocławiu. W 2006 pełnił stanowisko zastępcy dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (CAOC-1) w Finderup (Dania). Od 2010 był dowódcą Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie. Od 2014 zajmował  stanowisko Inspektora Sił Powietrznych, a dwa lata później został zastępcą DG RSZ. Generał Śliwka jest pilotem klasy mistrzowskiej i instruktorem oblatywaczem na samolotach szkolnych TS-11 Iskra oraz myśliwskich MiG-21UM, MiG-21M, MiG-21MF.

Na stopień generała dywizji mianowany został gen. bryg. Sławomir Owczarek (ur. 1963), Inspektor Rodzajów Wojsk DG RSZ. W 1987  ukończył Wyższą Szkolę Oficerską WRiA. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 20. Pułku Przeciwpancernym w Pleszewie, gdzie objął stanowisko dowódcy plutonu (w 1990 wyznaczony na dowódcę baterii). W latach 1993-1995 studiował na kierunku dowódczo-sztabowym wydziału Wojsk Lądowych AON. Następnie wyznaczony do Szefostwa WRIA Śląskiego Okręgu Wojskowego. W 2001 został wyznaczony na stanowisko dowódcy dywizjonu w 23. Brygadzie Artylerii w Bolesławcu. W latach 2002-2003 pełnił funkcję Szefa Wydziału PKW UNDOF – Syria. Później ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno- Strategiczne na AON, po ukończeniu których został dowódcą 5. Pułku Artylerii w Sulechowie. W latach 2010-2011 w ramach VIII zmiany PKW ISAF – Afganistan mianowany zastępcą dowódcy kontyngentu. Potem wrócił na stanowisko w 5. Pułku i w 2014 ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej zostając szefem Oddziału Szkolenia – Zastępcy Szefa Zarządu WRiA Inspektoratu Wojsk Lądowych DG RSZ, a następnie szefem zarządu. Od 2017 na obecnym stanowisku.

Na stopień generała brygady mianowani zostali płk Grzegorz Grodzki – dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej, płk Sławomir Mąkosa – dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, płk Wojciech Pikuła – dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego oraz płk Arkadiusz Szkutnik – dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ