Nowy MILMAG, już do pobrania! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyKomponenty dla MSBS-5,56R - MILMAG - Magazyn Militarny

Komponenty dla MSBS-5,56R

12 marca 2. Regionalna Baza Logistyczna (2. RBLog.) z Warszawy rozpoczęła postępowanie procedurą ograniczoną dotyczące dostawy technicznych środków materiałowych, narzędzi specjalnych, sprawdzianów i opakowań do 5,56-mm karabinka reprezentacyjnego (pod taką nazwą Wojsko Polskie przyjęło do uzbrojenia MSBS-5,56R), w ramach umowy ramowej na lata 2020-2022.

5,56-mm karabinek reprezentacyjny to powtarzalna (przeładowywana ręcznie) odmiana karabinka standardowego MSBS-5,56K, wyposażona w 508-mm lufę o gładkim przewodzie do ślepej amunicji 5,56 mm x 45, wydłużoną i wzmocnioną kolbą stałą, maskownicę na szynie montażowej i atrapy przyrządów celowniczych. Mechanizm spustowo-uderzeniowy został zmodyfikowany i ma jedynie dwie nastawy: zabezpieczony i ogień pojedynczy. Polska konstrukcja zastąpiła radzieckie karabinki samopowtarzalne Simonowa (ksS) do naboju 7,62 mm x 39. / Zdjęcie: PRWP

Termin składania wniosków minie 15 kwietnia 2020 o godz. 8.00. Wymogi oraz szczegółowy opis zamówienia zostanie przekazany wykonawcom w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający wymaga całkowitej realizacji dostaw wszystkich elementów zamówienia. Termin jego realizacji minie 30 listopada 2022, a zamówione komponenty będą przechowywane w Składzie Olsztyn.

Opis
Pierwsza partia 150 karabinków reprezentacyjnych MSBS-5,56R, produkowanych przez Fabrykę Broni Łucznik-Radom, została zamówiona 23 marca 2016 za równowartość 1 650 000 zł brutto. Weszły na wyposażenie pierwszej kompanii warszawskiego Batalionu Reprezentacyjnego do 30 czerwca 2016 (na obchody Święta Narodowego 3 Maja broń została wypożyczona na potrzeby ceremoniału).

Negocjacje w sprawie zakupu drugiej partii MSBS-5,56R rozpoczęto 30 czerwca 2017. 31 sierpnia podpisano umowę o wartości 5 538 400 zł na 490 kompletów broni. Dostawy zostały zrealizowane do 30 listopada 2017. Broń weszła na wyposażenie trzech kompanii Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego (BRWP), który 1 kwietnia 2018 przeformowany w Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego (PRWP), a także kompanii reprezentacyjnej Wojsk Lądowych (wchodzącej w skład Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych z Białobrzegów), kompanii reprezentacyjnej Sił Powietrznych (wchodzącej w skład 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie) i kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Gdyni (podległą Gdyńskiemu Oddziałowi Zabezpieczenia Marynarki Wojennej) (Karabinki reprezentacyjne dla WP, 2017-09-04).

MSBS-5,56R trafiły także na wyposażenie poddziału reprezentacyjnego Służby Więziennej, w którym zastąpiły karabinki AKM, Kompanii Reprezentacyjnej Policji oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu (MSBS-5,56R dla Straży Granicznej, 2018-08-01; Policja kupuje MSBS-5,56R, 2018-06-22).

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ