Najnowszy MILMAG D&S online »

MILMAG - Magazyn MilitarnyGniewko przekazany - MILMAG - Magazyn Militarny

Gniewko przekazany

23 marca w Gdańsku Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający przekazanie techniczne do Marynarki Wojennej holownika H-1 Gniewko. To druga jednostka typu B860, trafiła do 3. Flotylli Okrętów (H-11 Bolko w służbie, 2020-02-26; Chrzest holownika Mieszko, 2019-07-09).

Marynarka Wojenna odebrała H-1 Gniewko – drugi holownik projektu B860. Jednostka powstała na mocy umowy podpisanej w czerwcu 2017. Holownik H-1 z 10-osobową załogą ma długość 29,20 m, szerokość 10,40 m, wysokość na śródokręciu 4,95 m i wyporność do 490 t. System napędowy składa się z dwóch silników głównych o mocy 1200 kW i dwóch pędników azymutalnych o mocy 1200 kW / Zdjęcia: Sekcja prasowa 3. FO

Budowane w gdańskiej Stoczni Remontowej Shipbuilding holowniki powstają w ramach umowy zawartej 19 czerwca 2017 roku z Inspektoratem Uzbrojenia MON. Jednostki przeznaczone są zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych.

Zgodnie z postanowieniami kontraktu, w ramach projektu zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pod kryptonimem Holownik spółka dostarczy do końca 2020 roku sześć jednostek projektu B860. Trafią do służby w 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Klasa lodowa holowników pozwala na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Uciąg holowników ma wynosić ponad 35 t.

Uroczystość chrztu holownika Gniewko odbyła się w Gdańsku na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding. Matką chrzestną jednostki jest Monika Małyszko, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 17 im. wiceadmirała Józefa Unruga w Gdyni.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ