MILMAG 05/2020 już dostępny: ponad 160 stron do przeczytania »

MILMAG - Magazyn MilitarnyCOVID-19: WB zapewnia łączność szpitalom - MILMAG - Magazyn Militarny

COVID-19: WB zapewnia łączność szpitalom

5 maja Grupa WB poinformowała, że wchodzące w jej skład spółki Mindmade z Warszawy i Radmor z Gdyni przekazały nieodpłatnie dwóm szpitalom na terenie Gdańska i Gdyni nowoczesne systemy łączności głosowej wraz z terminalami. Inicjatywa, w ramach programu pilotażowego, związana jest z zapewnieniem wsparcia technicznego polskiej służbie zdrowia w zwalczaniu pandemii choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 (FlyEye nad Polską i Ukrainą, 2020-04-23).

Przekazany system łączności jest polskiej produkcji, został zaprojektowany i jest wytwarzany przez spółki wchodzące w skład Grupy WB, w których inwestorem jest należący do Skarbu Państwa, Polski Fundusz Rozwoju (PFR). / Zdjęcie: Grupa WB

Systemy łączności zostały przekazane kilka tygodni temu, a ich wdrożenie trwało kilkadziesiąt godzin. Obejmowało uruchomienie skonfigurowanych i przygotowanych do użytku terminali. Te ostatnie są odporne na uszkodzenia i – co istotne dla personelu medycznego – można je bez problemu dezynfekować za pomocą dostępnych środków odkażających.

Niezawodne środki łączności służą do koordynowania działań podejmowanych do ratowania ludzkiego życia, więc są nie mniej istotne jak środków ochrony osobistej, takie jak maseczki, kombinezony ochronne i płyny do dezynfekcji. Przekazane systemy są codziennie wykorzystywane przez personel medyczny trójmiejskich szpitali. Użytkownicy uzyskali dzięki nim możliwość bezpiecznej komunikacji.

Systemy łączności przyspieszyły działania służb medycznych i pozwoliły na ograniczenie kontaktu fizycznego między izbami przyjęć, strefami skażonymi i nieskażonymi. Dodatkowo umożliwiają łączność między zespołami ratunkowymi karetek pogotowia wyjeżdżającymi do chorych, a Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi (SOR).

Podobne rozwiązanie może zostać wdrożone na znacznie większą skalę. W pierwszej kolejności warto, by trafiło do placówek medycznych najbardziej zaangażowanych w pomoc osobom zarażonym koronawirusem SARS-CoV-2. System łączności usprawni funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych. Pojawiają się namioty z wydzielonymi strefami, występują ograniczenia w ruchu i zamknięte strefy, co znacząco wpływa na pogorszenie warunków pracy oraz komunikacji personelu medycznego. Jest szczególnie uciążliwe przy niedoborze lekarzy i pielęgniarek.

Dlatego Grupa WB proponuje rozpoczęcie projektu dotyczącego wsparcia dla sektora szpitali publicznych z oddziałami zakaźnymi poprzez dostarczanie im środków łączności grupowej w oparciu o Platformę Integracji Komunikacji (PIK). Grupa WB zapewnia przy tym udzielenie bezpłatnej licencji na oprogramowanie na urządzenia dla użytkowników końcowych. Byłaby to kolejna implementacja PIK, po zakończonych sukcesem wdrożeniach w służbach państwowych.

System PIK zapewnia pewną i zabezpieczoną kryptograficznie łączność dla służb publicznych. W wersji podstawowej PIK-PIM (Przyciśnij i Mów) obejmuje komunikację głosową między użytkownikami w ramach zdefiniowanych grup rozmównych, z możliwością rejestracji wszystkich zdarzeń i samej łączności między terminalami. Obecnie system używany jest przez Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku (decyzją Ministerstwa Zdrowia przekształcony w zakaźny) i Uniwersyteckie Centrum Medycyny i Morskiej Tropikalnej w Gdyni.

W wariancie pełnym Platforma Integracji Komunikacji to w pełni funkcjonalna łączność dyspozytorska wraz z konsolami, transmisją danych umożliwiająca przekaz wideo w czasie rzeczywistym, dostępem do Wi-Fi i do dodatkowych aplikacji. Łączność która jest dostępna praktycznie bez ograniczeń na terytorium całego kraju. PIK może też zapewniać dokładną lokalizację użytkowników w oparciu o nawigację satelitarną. Jest to szczególnie przydatne dla służb, których funkcjonariusze poruszają się po rozległym terenie a dyspozytor musi znać ich położenie, aby móc precyzyjnie wyznaczać zadania. Dotyczy to na przykład terenu rozległego kompleksu szpitalnego lub karetek pogotowia poruszających się po całym kraju (Grupa WB na MSPO 2019, 2019-08-25).

Warto przypomnieć, że począwszy od 27 marca, produkowane przez wchodzącą w skład Grupy WB, spółkę Flytronic, bezzałogowe statki latające FlyEye wykonały testowe operacje nad terenami Śląska w zakresie monitorowania zwyczajowych miejsc skupisk ludzkich. Obszary, na których gromadzi się duża liczba osób, są traktowane jako najbardziej sprzyjające w niekontrolowanym rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2 (GRUPA WB w walce z koronawirusem, 2020-04-01). 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ