Nowy MILMAG, tym razem ponad 200 stron! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyKolejne zestawy ochrony perymetrycznej dla SG - MILMAG - Magazyn Militarny

Kolejne zestawy ochrony perymetrycznej dla SG

19 maja Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej (BOSG) poinformował o otwarciu ofert w postępowaniu na dostawę dwóch zestawów systemu ochrony perymetrycznej (detektorów sejsmicznych). Zamawiający otrzymał dwie oferty, z których jedna przekroczyła zakładany budżet. Postępowanie jest realizowane począwszy od 2 kwietnia 2020 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina (Targi Granice 2019, 2019-10-02).
 W postępowaniu uczestniczyło dwóch oferentów spółki Siltec i MindMade. W zakładanym budżecie mieszczą się   zestawy ochrony perymetrycznej AMSTA, produkowane przez tą drugą. MindMade  w 2019 dostarczyła Straży Granicznej sześć takich zestawów / Zdjęcie: Grupa WB

Przedmiotem zamówienia są zestawy systemu ochrony perymetrycznej w ukompletowaniu: zestaw pierwszy z 2 stacjami bazowymi, 24 bezprzewodowymi czujnikami sejsmicznymi (z bateriami lub akumulatorami), 6 kamer telewizyjnych (z 12 wymiennymi akumulatorami litowo-jonowymi), 6 retransmiterów radiowych sygnału TV (z 12 akumulatorami Li-ion), natomiast zestaw z drugi z 3 stacjami, 36 czujnikami oraz 9 kamerami i 9  retransmiterami (po 18 akumulatorów). Oba zestawy muszą być doposażone w akcesoria, okablowanie, sprzęt transportowy i montażowy. Opcjonalnie przewiduje się zakup 24 dodatkowych czujników sejsmicznych do zestawu pierwszego i 36 czujników do zestawu drugiego (wraz z kamerami i retransmiterami).

Termin składania ofert minął 7 maja o godz. 11. Kryteriami ich wyboru będą cena (60%), gwarancja (30%) i czas naprawy gwarancyjnej (10%). Umowa ma obowiązywać wykonawcę przez 120 dni od dnia jej zawarcia.

Budżet zamówienia podstawowego wynosi 2 794 054,46 zł brutto. Oferty złożyły: spółka Siltec z Pruszkowa (3 286 400,10 zł brutto dla zamówienia podstawowego i 4 561 147,50 zł brutto dla zamówienia podstawowego z opcją) oraz wchodząca w skład Grupy WB spółka MindMade z Warszawy (2 040 577 zł brutto dla zamówienia podstawowego i 2 587 523,80 zł brutto dla zamówienia podstawowego z opcją). Oferta spółki MindMade spełnia wymogi finansowe zamawiającego i może zostać wskazana jako zwycięzca postępowania.

Analiza
MindMade ma w swojej ofercie, użytkowane już przez Straż Graniczną, zestawy ochrony perymetrycznej AMSTA (Advanced Monitoring of Stand-off Areas). Sześć zestawów AMSTA-SG zostało dostarczonych na podstawie umowy z 13 sierpnia 2019 z Biurem Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej z terminem realizacji do 31 grudnia tego samego roku. Zestawy służą do do monitorowania i wykrywania przekroczeń granicy państwowej przez osoby i pojazdy (AMSTA-SG w Straży Granicznej, 2019-12-31; Detektory sejsmiczne AMSTA dla SG, 2019-08-15).

W skład zestawów AMSTA wchodzą czujniki sejsmiczne, kamery, przenośne odbiorniki alarmowe, systemy łączności lokalnej LCS (Local Communication System) i odległej SOCS (Stand Off Communication System) oraz stacjonarne centrum zarządzania wraz z aplikacją nadzorującą. Zastosowane w czujnikach sejsmicznych rozwiązania techniczne bazują na unikalnych i opartych o sieci neuronowe algorytmach obróbki sygnałów. Ponadto do przesyłania danych i informacji o przekroczeniach stref chronionych wykorzystywane są systemy łączności o niskim poborze mocy. Standardowo czujniki są rozmieszczane co 75 m.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ