Nowy MILMAG, tym razem ponad 200 stron! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyZarząd HSW wybrany - MILMAG - Magazyn Militarny

Zarząd HSW wybrany

22 maja Huta Stalowa Wola (HSW) poinformowała, że Rada Nadzorcza spółki przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu dyrektora generalnego, członka zarządu dyrektora finansowego i członka zarządu dyrektora operacyjnego na okres XI. wspólnej kadencji zarządu (Prezydent w Stalowej Woli, 2020-01-16).

Prezesem zarządu dyrektorem generalnym spółki pozostał inż. Bartłomiej Zając, który jest członkiem zarządu od lipca 2016, a zawodowo związany ze spółką od 2007 / Zdjęcia: HSW

Prezesem zarządu dyrektorem generalnym spółki pozostał inż. Bartłomiej Zając, który jest członkiem zarządu od lipca 2016 (a zawodowo związany ze spółką od 2007). Posiada tytuł Executive Master of Business Administration. Jest absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest uczestnikiem licznych kursów z zakresu zarządzania, zarządzania produkcją oraz handlu. Ponadto, jest abiturientem Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie managerskie oraz zarządcze w zarządzaniu zespołami projektowymi oraz zasobami ludzkimi.

Bartłomiej Zając jako inżynier był odpowiedzialny za realizację i wprowadzenie na uzbrojenie Sił Zbrojnych RP 120-mm samobieżnego moździerza M120K Rak na podwoziu kołowego transportera piechoty Rosomak i 155-mm samobieżnej armatohaubicy Krab na licencyjnym, południowokoreańskim podwoziu K9 Thunder. Aktywnie uczestniczyły w zmianach strukturalnych oraz organizacyjnych w spółce i jest odpowiedzialny za budowę potencjału technologiczno-rozwojowego HSW, w tym realizację projektów rozwojowych (Zamówienie na Raki i mundury, 2020-05-22; Kolejne Raki i Kraby, 2019-10-30).

Członkiem zarządu dyrektorem finansowym pozostał dr Janusz Hamryszczak, który członkiem zarządu spółki jest od marca 2019. Jest absolwentem studiów ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto, ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, a także matematyki na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Janusz Hamryszczak był uczestnikiem wielu kursów specjalistycznych w tym z rachunkowości, controllingu, finansów i bankowości, zarządzania, prawa pracy, finansów publicznych, gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, jednostek systemu ochrony zdrowia, inwestycji oraz kursu maklerskiego, administratora sieci komputerowych. Pracę zawodową rozpoczął w 1993 w Banku Pekao S.A. w Przemyślu, gdzie od 1999 pełnił funkcję głównego księgowego.

Od 1998 nieprzerwanie zawodowo związany z nauką i środowiskiem akademickim, m.in. z Uniwersytetem Rzeszowskim. Jest wykładowcą w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Autor wielu artykułów z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych, lokalnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego.

Był Dyrektorem Finansowym i Głównym Księgowym Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, a następnie jego Dyrektorem Naczelnym. Od 1 stycznia 2015 był Wiceprezydentem Przemyśla. Był radnym Rady Miejskiej w Przemyślu VI Kadencji i VII Kadencji, podczas której został wybrany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla, odpowiedzialnego za wydziały inwestycji, pozyskania funduszy zewnętrznych, gospodarki lokalowej, budownictwa i ochrony środowiska.

Z kolei na stanowisku członka zarządu dyrektora operacyjnego pozostał mgr inż. Jan Szwedo, który zasiada w zarządzie spółki od lutego 2019, a z HSW jest związany zawodowo od 2007 (jako konstruktor, następnie Zastępca Szefa Biura Konstrukcyjnego). Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Ukończył także dwuletnie Studium Pedagogiczne na Politechnice Rzeszowskiej oraz studia podyplomowe z Audytu i certyfikacji energetycznej budynków na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu – Program Executive Master of Business Administration.

Współuczestniczył w procesie projektowania i wprowadzenia na uzbrojenie Sił Zbrojnych RP 120-mm samobieżnego moździerza M120K Rak i 155-mm samobieżnej armatohaubicy Krab. Jako manager, aktywnie uczestniczył w reorganizacji Wydziału Produkcji i Montażu spółki. Partycypował w budowie potencjału technologiczno-rozwojowego HSW (Laboratorium RTG w HSW, 2018-12-19; MPiT inwestuje w HSW, 2018-10-16).

 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ