MILMAG SOL już online! Czytajcie & rozsyłajcie dobrą nowinę! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyFrontex: migracja w maju - MILMAG - Magazyn Militarny

Frontex: migracja w maju

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), w maju 2020 liczba prób nielegalnego przekroczenia granic zewnętrznych Unii Europejskiej spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem do poziomu około 3500 (Frontex: Migracja w styczniu 2020, 2020-02-17).
 W porównaniu z majem ubiegłego roku, nielegalna migracja do Europy spadła o prawie połowę. Jednak porównując okres styczeń-maj, spadek wyniósł  jedynie około 1600 incydentów / Zdjęcie: Frontex

Całkowita liczba wykrytych nielegalnych przekroczeń granic UE w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2020 osiągnęła poziom 30 800, czyli o 9% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. We wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w maju ujawniono około 100 nielegalnych prób wtargnięcia na terytorium UE. Z powodu opóźnień w zgłaszaniu przypadków przez jednostki Frontex liczba ta prawdopodobnie wzrośnie, ale i tak pozostanie jedną z najniższych w historii. Przy czym powyższe dane nie obejmują prób przekroczenia granicy cypryjskiej (Nielegalna migracja do Europy maleje, 2019-06-16).

Łącznie w okresie styczeń-maj wykryto na tej trasie ponad 11 500 prób nielegalnych przekroczeń granic, czyli o 34% mniej niż przed rokiem. Największy odsetek zatrzymanych osób stanowią obywatele Afganistanu.

W centralnej części basenu Morza Śródziemnego liczba zatrzymanych imigrantów w maju wzrosła o 75% w porównaniu z poprzednim miesiącem do około 1300 przypadków. Ogółem w ciągu pierwszych pięciu miesięcy zgłoszono około 5700 naruszeń, prawie trzy razy więcej niż w analogicznym okresie 2019. Najczęściej zatrzymanymi imigrantami byli obywatele Bangladeszu, Sudanu i Wybrzeża Kości Słoniowej.

W regionie zachodniej części basenu Morza Śródziemnego liczba wykrytych nielegalnych migrantów w maju prawie czterokrotnie wzrosła w porównaniu z kwietniem do ponad 650. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy całkowita liczba zatrzymanych migrantów wynosiła ponad 3700, czyli mniej niż pół roku temu. Prawie połowa migrantów wykrytych w tym roku na tej trasie to Algierczycy.

Na szlaku Bałkanów Zachodnich zanotowano ponad 900 nielegalnych przekroczeń granicy, czyli aż 10 razy więcej, niż w poprzednim miesiącu. W pierwszych pięciu miesiącach 2020 suma prób przekroczeń granicy UE wzrosła o 50% z analogicznego okresu ubiegłego roku do ponad 6900.  

 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ