Nowy MILMAG, tym razem ponad 200 stron! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyPatrolowiec dla MOSG; decyzja KIO - MILMAG - Magazyn Militarny

Patrolowiec dla MOSG; decyzja KIO

6 lipca, Krajowa Izba Odwoławcza wydała postanowienie w sprawie wyboru dostawcy patrolowca dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Odrzuciła w nim odwołanie, jakie w tej sprawie złożyła PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o.

La Résolue – drugi z 3 patrolowców typu La Confiance, który do służby wszedł 28 września 2017 r. Podobne rozmiary będzie miał patrolowiec zaoferowany Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej / Zdjęcie: Marynarka Wojenna Francji  
Oznacza to, że w mocy pozostaje rozstrzygnięcie jakiego dokonano 4 maja br. Przypomnijmy, że w postępowaniu na dostawę pełnomorskiej jednostki patrolowej dla MOSG wpłynęły oferty złożone przez dwie stocznie: francuską Socarenam oraz PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o.

Oferta francuska opiewała na kwotę 111 000 000 zł brutto, dawała 36-miesięczny okres gwarancji na wyposażenie jednostki, zadeklarowano także wysokość kary za ewentualną zwłokę w wysokości 0,1% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Z kolei oferta PGZ Stoczni Wojennej sp. z o.o. była droższa o przeszło 25% – jej wartość wyniosła 138 990 000 zł brutto, obejmowała krótszy, 30-miesięczny okres gwarancji, a także dwukrotnie niższą wartość karę za zwłokę, ustaloną na minimalnym wymaganym w SIWZ poziomie 0,05% (Patrolowiec dla MOSG z Francji, 2020-05-05; Pełnomorski patrolowiec dla MOSG, 2019-08-06).

W efekcie oceny postępowania oferta Socarenam uzyskała maksymalną wartość 100 punktów na 100 możliwych, zaś Stocznia Wojenna zaledwie 77,92 punkta.

Odrzucenie odwołania otwiera drogę do kontynuacji postępowania. Ponieważ zakup jest w 90% finansowany z funduszy europejskich (Funduszu Bezpieczeństwa Publicznego) to dokumentacja przetargu powinna teraz niezwłocznie trafić do Urzędu Zamówień Publicznych. Przeprowadzi on kontrolę postępowania i w terminie do 30 dni (ustawa mówi o 14 dniach lub 30 dniach w przypadku szczególnie skomplikowanej kontroli) wyda decyzję o stwierdzeniu bądź braku naruszeń. Jeśli UZP nie dopatrzy się żadnych nieprawidłowości, możliwe będzie podpisanie umowy pomiędzy Morskim Oddziałem Straży Granicznej, a stocznią Socarenam.

Nowy patrolowiec dla MOSG ma wykonywać zadania w ochronie granic Unii Europejskiej, głównie na akwenach Morza Bałtyckiego i Morza Śródziemnego. Minimalna autonomiczność z 20-osobową załogą oraz 14-osobową dodatkową grupą osób (grupa operacyjna, inspektorzy, oficerowie łącznikowi) ma wynieść 12 dni. Według wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednostka ma mieć następujące orientacyjne parametry: wyporność: ok. 1000 ton, długość 60-66 m, szerokość nie mniejsza niż 10,5 m, zanurzenie ok. 3,5 m. Prędkość maksymalna ma wynieść minimum 19 w, zaś zasięg, co najmniej 2600 Mm, przy prędkości ekonomicznej 9 w.

Nie są jeszcze znane szczegóły francuskiej oferty, jednak można się spodziewać że ich propozycja będzie przynajmniej w części rozwiązań nawiązywać do projektu jednostek typu La Confiance znanych też jako PLG (patrouilleurs légers guyanais czyli lekkie patrolowce gujańskie), które parametrami zbliżone są do polskich wymagań. Stocznia Socarenam zbudowała dla francuskiej MW 3 tego typu jednostki w latach 2015-2020.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ