Nowy MILMAG, tym razem ponad 200 stron! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyTrzeci holownik B860 przekazany odbiorcy - MILMAG - Magazyn Militarny

Trzeci holownik B860 przekazany odbiorcy

W poniedziałek, 13 lipca nastąpiło podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego holownika H-2 Mieszko. Jednostka opuściła port w Gdańsku wczoraj o godz. 14.40 i kilka minut po godz. 16 zacumowała w basenie nr IX portu wojennego na Oksywiu, za rufą bliźniaczego H-1 Gniewko.

Holownik H-2 w przeddzień przekazania odbiorcy, jeszcze w macierzystej stoczni. W tle widać także B860/6 przygotowywany do wodowania na przełomie lipca i sierpnia. Na chrzcie otrzyma on imię Przemko oraz oznaczenie H-13

Podpisanie protokołu poprzedziły próby zdawczo-odbiorcze holownika, które trwały od 29 czerwca do 9 lipca. W tym czasie H-2 sześciokrotnie wychodził w morze, a w trakcie wyjść dwa razy wchodził do portu wojennego na Oksywiu. Po zakończeniu wszystkich formalności, Mieszko podniesie banderę jednostek pomocniczych MW i wejdzie w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia. Dołączy tam do swojego poprzednika H-1 Gniewko, który został przekazany 23 marca br., a 15 kwietnia podniesiono na nim banderę (Próby zdawczo-odbiorcze H-2 Mieszko, 2020-07-08; Próby morskie H-2 Mieszko, 2020-06-10).

Sześć holowników typu B860 powstaje w stoczni Remontowa Shipbuilding na podstawie umowy z 19 czerwca 2017 r. o wartości 283 488,6 tys. zł. H-2 to trzeci holownik w serii. Pierwszy H-11 Bolko wszedł do służby w 12 Wolińskim Dywizjonie Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu – podniesienie na nim bandery miało miejsce 25 lutego br (H-11 Bolko w służbie, 2020-02-26).

Powrót z prób w morzu podczas trwania prób zdawczo-odbiorczych. Mieszko na wodach Martwej Wisły w najbliższym czasie nie powinien się już pojawiać / Zdjęcia: Przemysław Gurgurewicz

Kolejny H-1 Gniewko jak wspomniany wcześniej także jest już w służbie w składzie Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Docelowo w każdej flotylli będą po 3 holowniki tego typu.

Budowa pozostałych 3 jednostek jest w toku. H-12 Semko niedługo powinien rozpocząć próby stoczniowe na uwięzi. Na zwodowanym 3 czerwca br. H-3 Leszko trwają prace wyposażeniowe, zaś ostatnia jednostka – B860/6 (przyszły H-13 Przemko), powinna zgodnie z zapowiedziami zostać zwodowana na przełomie lipca i sierpnia.

Opis
Holowniki typu B860 o wyporności pełnej ok. 490 t mają długość całkowitą 29,2 m, szerokość 10,46 m oraz zanurzenie 4,2 m. Ich napęd stanowią dwa silniki wysokoprężne MTU 12V 4000 M53 o mocy po 1193 kW, które przekazują moc na dwa pędniki azymutalne Schottel SRP360FP zapewniające jednostce prędkość 12 w. Kontraktowy uciąg holowników wynosi 35 T (w praktyce osiągnięto nawet 36,7 T). Ich załoga składa się z 10 ludzi (5 podoficerów i 5 marynarzy). Autonomiczność wynosi 5 dni.

Są to jednostki wielozadaniowe przeznaczone m.in. do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody torped ćwiczebnych.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ