Grudniowy MILMAG Shooting Outdoor Lifestyle! »
Grudniowy MILMAG D&S online »

MILMAG - Magazyn MilitarnyPriorytety MON w l. 2020-2021 - MILMAG - Magazyn Militarny

Priorytety MON w l. 2020-2021

W odpowiedzi na interpelację posła Konrada Berkowicza i grupy innych posłów, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Wojciech Skurkiewicz, działając z upoważnienia szefa MON, Mariusza Błaszczaka, udzielił informacji o priorytetach polityki resortu w latach 2020-2021.

MON poinformowało o priorytetach polityki na lata 2020-2021 / Zdjęcie: st. szer. Wojciech Król/COMON

Skurkiewicz poinformował, że główne cele i priorytety resortu obrony narodowej w latach 2020-2021 wynikają np. ze „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” . Do priorytetów resortu obrony narodowej należą m.in.:

- wzmocnienie potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;

- modernizacja Sił Zbrojnych RP;

- wzrost liczebności SZ RP;

- budowa zdolności operacyjnych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;

- wzmocnienie jednostek wojskowych dyslokowanych na wschodzie kraju;

- zakończenie procesu formowania jednostek WOT i ich zintegrowanie z jednostkami wojsk operacyjnych;

- wzmocnienie bezpieczeństwa i pozycji RP na arenie międzynarodowej, w tym m.in. tworzenie warunków do przyjęcia w Polsce zwiększonej obecności amerykańskich Sił Zbrojnych RP oraz utrzymania wysuniętej obecności wojskowej Sojuszu i sojuszników w Polsce oraz dalszej poprawy zdolności wzmocnienia flanki wschodniej NATO;

- kształtowanie kapitału społecznego na rzecz bezpieczeństwa poprzez pielęgnowanie postaw patriotycznych oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej.

Sekretarz Skurkiewicz dodał, że w związku z przebiegiem pandemii SARS-CoV-2 szczególnego znaczenia nabrały kwestie zapewnienia efektywnego systemu zabezpieczenia medycznego SZ RP i wojsk sojuszniczych oraz udzielania przez żołnierzy, kandydatów na żołnierzy i pracowników resortu wsparcia działaniom administracji państwowej, służb oraz samorządów i społecznościom lokalnym.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ