MILMAG SOL już online! Czytajcie & rozsyłajcie dobrą nowinę! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyWiadomo kto pokieruje Inspektoratem Uzbrojenia MON - MILMAG - Magazyn Militarny

Wiadomo kto pokieruje Inspektoratem Uzbrojenia MON

31 lipca w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) gen. bryg. dr Dariusz Pluta przekazał obowiązki na stanowisku Szefa Inspektoratu Uzbrojenia swojemu I zastępcy, płk. dr Romualdowi Maksymiukowi.

Gen. bryg. dr Dariusz Pluta przekazał obowiązki na stanowisku Szefa Inspektoratu Uzbrojenia swojemu I zastępcy, płk. dr Romualdowi Maksymiukowi (po prawej) / Zdjęcie: mjr Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy IU MON 

W związku z wyznaczeniem gen. bryg. dr. Dariusza Pluty na stanowisko zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (SG WP), zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, z dniem 1 sierpnia, czasowo pełniącym obowiązki szefa Inspektoratu Uzbrojenia został płk dr Romuald Maksymiuk, który od 16 lipca 2018 pełni służbę na stanowisku I zastępcy szefa IU MON (Zmiana kierownictwa IU MON, 2020-07-30).

Pułkownik dr Romuald Maksymiuk jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie w 1997 r. ukończył studia II stopnia na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa w specjalności radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych oraz uzyskał tytuł magistra inżyniera.

Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu w 61. Skwierzyńskiej Brygadzie Przeciwlotniczej, a następnie pełnił służbę w Wojskowej Akademii Technicznej. W 2003 objął obowiązki na stanowisku specjalisty w Departamencie Polityki Zbrojeniowej, gdzie pełnił służbę do czasu sformowania Inspektoratu Uzbrojenia.

W trakcie służby wojskowej nieustannie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2006 ukończył międzynarodowy kurs zarządzania zasobami obrony w Szkole Podyplomowej Marynarki Wojennej w Monterey (USA), a w 2008 studia III stopnia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto ukończył studia podyplomowe m.in. z zakresu zamówień publicznych.

W Inspektoracie Uzbrojenia MON od 2011 zajmował kolejno stanowiska Szefa Wydziału Programów Uzbrojenia, Szefa Oddziału Systemów Obrony Przeciwlotniczej, Szefa Szefostwa Uzbrojenia, a następnie I zastępcy szefa IU MON. 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ