Nowy MILMAG, już do pobrania! »

MILMAG - Magazyn MilitarnyTranspondery IFF na polskie okręty - MILMAG - Magazyn Militarny

Transpondery IFF na polskie okręty

11 sierpnia Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) rozpoczął postępowanie, drugie z kolei, na dostawę transponderów systemu identyfikacji swój-obcy (IFF, Identification Friend or Foe) wraz z integracją na okrętach Marynarki Wojennej. Termin składania wniosków o udział w postępowaniu minie 8 września 2020 o godz. 10.00. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%) i gwarancja (40%).

IU MON chce zamówić piętnaście transponderów systemu identyfikacji swój-obcy standardu Mark XIIA, które trafią na trzynaście okrętów MW. Warto zauważyć, że obecnie tylko najnowsze jednostki: OORP Kormoran (601) i Ślązak (241) dysponują systemami IFF kompatybilnymi z najnowszym standardem NATO, czyli mod 5, który obowiązuje od 1 lipca br. W praktyce oznacza to, że NATO przestało dystrybuować klucze mod 4 / Zdjęcie: Michał Szafran

Tym razem zamówienie obejmuje dostawę 15 urządzeń standardu Mark XIIA w wersji okrętowej, które trafią na trzynaście wybranych jednostek pływających. Wymagana jest pełna implementacja transponderów oraz zapewnienie interoperacyjności w ramach NATO na poziomie 1 i 2 modu 5 (PIT-Radwar dostarczy komponenty Soły i Liwca, 2020-03-12).

Pierwsze postępowanie w tej sprawie rozpoczęto 19 stycznia 2019. Dotyczyło wówczas dostawy jedenastu urządzeń dla ośmiu okrętów. Początkowo termin składania wniosków o udział w postępowaniu wyznaczono na 20 marca 2019, ale na pięć dni przed jego upływem wydłużono go do 24 kwietnia 2019. Oferty otwarto 18 października 2019: wpłynęła jedna od spółki Enamor z Gdyni o wartości 9 152 669,97 zł brutto (budżet zamówienia wynosił 13 060 000 zł brutto).

Jednak 5 listopada 2019 postępowanie zostało unieważnione z powodu odrzucenia jedynej oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, co oznaczało, że oferta nie spełniła wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Próba zakupu transponderów została poprzedzona dialogiem technicznym w tej sprawie, ogłoszonym przez IU MON 17 maja 2017, do którego (z terminem do 31 maja tego samego roku), zgłosiło się siedem podmiotów: PIT-Radwar, Poland-U.S. Operations, Thales Polska, SILTEC, Hensoldt Sensor, Raytheon i Indra.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ