Nowy MILMAG D&S już online »

MILMAG - Magazyn MilitarnyWyniki Rheinmetalla w dobie COVID-19 - MILMAG - Magazyn Militarny

Wyniki Rheinmetalla w dobie COVID-19

6 listopada niemiecka spółka Rheinmetall przedstawiła wyniki finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2020 roku w dobie pandemii COVID-19. Poprzednie dane, za 2019 rok, opublikowano na początku marca br. W porównaniu z nimi łączne przychody spadły o 7% do kwoty 3,979 mld EUR (18,09 mld zł), czyli o 315 mln EUR (1,43 mld zł) (Wyniki Rheinmetalla w 2019, 2020-03-09).

Łączne przychody grupy Rheinmetall spadły głównie z powodu kryzysu na rynku motoryzacyjnym, gdyż branża obronna kolejny rok z rzędu pozostaje kołem zamachowym niemieckich przedsiębiorstw / Zdjęcie: Rheinmetall 

Spadek ogólnych przychodów nastąpił pomimo nieznacznego ożywienia na rynku motoryzacyjnym w trzecim kwartale br., w którym funkcjonuje spółka-córka Rheinmetall Automotive. Pierwsze dwa kwartały roku były dla niej trudne. Dlatego kołem zamachowym całej grupy technologicznej z Düsseldorfu pozostaje branża obronna ze spółką Rheinmetall Defence na czele, która mimo kryzysu pandemicznego zwiększyła przychody. Po trzech kwartałach wygenerowano skonsolidowany zysk netto w wysokości 170 mln EUR (773 mln zł) w porównaniu z 282 mln EUR (1,28 mld zł) w analogicznym okresie pierwszych trzech kwartałów w 2019.

Zysk operacyjny (EBIT) grupy spadł o 166 mln EUR (755 mln zł) w omawianym okresie, co w porównaniu z analogicznym z 2019 wyniosło 435 mln EUR (1,97 mln zł) mniej. W ciągu roku spadek o 337 mln EUR (1,53 mld zł), w tym ok. 300 mln EUR (1,36 mld zł) tylko w Rheinmetall Automotive, co wynikało przede wszystkim z drastycznego zmniejszenia wielkości produkcji w przemyśle motoryzacyjnym na świecie (globalna produkcja pojazdów o masie poniżej 6 t spadła o 23%).

Dlatego w trzecim kwartale br. utworzono rezerwy restrukturyzacyjne w wysokości 40 mln EUR (182 mln zł). Obejmują one głównie koszty dostosowania mocy produkcyjnych i przeniesienia produkcji podjętych w celu optymalizacji globalnej sieci lokalizacji w dziale Hardparts, a także koszty dostosowania i nowej orientacji strukturalnej w zakresie przygotowania wejścia na nowe rynki działu mechatroniki – w spółce Rheinmetall Automotive. W zyskach operacyjnych działu motoryzacyjnego w pierwszej połowie zanotowano straty na poziomie 41 mln EUR/186 mln zł, a w trzecim kwartale zyski w wysokości 29 mln EUR/132 mln zł. Marża operacyjna spadła do poziomu -0,8% (w rok ubiegłym: 6,9%).

Dla sektora obronnego, ze względu na lepszą sytuację ogólną, przewidziano z kolei kwotę 3 mln EUR (13,64 mln zł) na analogiczną restrukturyzację (spadek o 7 mln EUR/31,83 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym). Rheinmetall Defence zwiększyła sprzedaż z 2,198 mld EUR (9,99 mld zł) w roku poprzednim do poziomu 2,45 mld EUR (11,14 mld zł) obecnie. Oznacza to 12-procentowy wzrost sprzedaży o kwotę 252 mln EUR (1,14 mld zł). Zysk operacyjny (EBIT) Rheinmetall Defence wzrósł o 64 mln EUR (291 mln zł) do poziomu 197 mln EUR (896 mln zł), a marża operacyjna wzrosła z 6,1% do 8,1% (Kamery termowizyjne dla niemieckich SPz Marder, 2020-10-21).

Jeśli chodzi o nowe zamówienia obronne, w pierwszych dziewięciu miesiącach br. podpisano umowy o łącznej wartości 1,96 mld EUR (8,91 mld zł), czyli o 11% mniej niż w roku ubiegłym (2,201 mld EUR/10,01 mld zł). Jednak powyższa liczba nie obejmuje zamówienia o wartości ponad 2 mld EUR (9,09 mld zł) na węgierskie bwp KF41 Lynx. Portfel zamówień po zakończeniu pierwszych trzech kwartałów wyniósł 9,754 mld EUR (44,35 mld zł), 12% powyżej poziomu z poprzedniego roku (8,689 mld EUR/39,51 mld zł) (Węgry zamówiły setki KF41 Lynx, 2020-09-10).

Spółka zależna Rheinmetall Waffe Munition zanotowała sprzedaż w wysokości 668 mln EUR (3,04  mld zł), co oznacza 15-procentowy wzrost o 87 mln EUR (396 mln zł) w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zysk operacyjny wyniósł 29 mln EUR (132 mln zł), aż o 20 mln EUR (91 mln zł) więcej, niż w roku 2019. Wynikało to ze zwiększenia sprzedaży nie tylko broni i amunicji, ale też medycznego wyposażenia ochronnego, które spółka również produkuje (Wielkie niemieckie zakupy, 2020-08-20).

Z kolei dział Electronic Solutions odnotował wzrost sprzedaży o 20 mln EUR (91 mln zł), czyli o 3,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniósł on 604 mln EUR (2,74 mld zł). Dział wygenerował zysk operacyjny w wysokości 53 mln EUR (241 mln zł), co oznacza wzrost o 6 mln EUR (27,3 mln zł) w porównaniu z rokiem poprzednim (47 mln EUR/213,7 mln zł). 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ