Grudniowy MILMAG Shooting Outdoor Lifestyle! »
Grudniowy MILMAG D&S online »

MILMAG - Magazyn MilitarnyDodatkowe części zamienne do broni - MILMAG - Magazyn Militarny

Dodatkowe części zamienne do broni

24 i 25 listopada 1. Regionalna Baza Logistyczna (1. RBLog.) z Wałcza podpisała aneksy do umów ramowych z Fabryką Broni Łucznik-Radom i Zakładami Mechanicznymi Tarnów na dostawy części zamiennych oraz zestawów sprawdzianów i narzędzi specjalnych do broni strzeleckiej, użytkowanej w Wojsku Polskim.

Pierwszy aneks dotyczy dostawy technicznych środków materiałowych m.in. do 5,56-mm karabinków wz. 96 Beryl / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Pierwszy aneks do umowy ramowej nr 61/W/2016 sprzed czterech lat, podpisany z FB-Radom, ma wartość 413 490,12 zł brutto i dotyczy dostawy technicznych środków materiałowych do karabinków wz. 96 Beryl, subkarabinków wz. 96 Mini-Beryl zasilanych nabojami 5,56 mm x 45, 9 mm pistoletów maszynowych wz. 98 Glauberyt oraz 9 mm pistoletów samopowtarzalnych P-83 Wanad. Decyzja o podpisaniu aneksu zapadła 18 listopada. Materiały mają trafi do Wielkopowierzchniowego Wielobranżowego Składu Materiałowy Piła do końca bieżącego roku.

Poprzednie aneksy do tej umowy ramowej (które dotyczyły jednak znacznie większych wartości) zawarto 14 lutego 2020 (3 153 414,52 PLN zł brutto), 24 stycznia 2019 (3 122 630,35 zł brutto), 28 kwietnia 2018 (4 870 139,88 zł brutto) i 23 maja 2017 (4 248 880,63 zł brutto) (Części do Beryli, 2020-02-17, Łucznik dostarczy części zamienne, 2019-01-24;FB dostarczy części zamienne, 2017-05-23; FB dostarczy części zamienne, 2017-05-23).

Drugi aneks dotyczy zestawów sprawdzianów i narzędzi specjalnych do 7,62-mm karabinów maszynowych piechoty UKM 2000P (w tym zmodyfikowanych) / Zdjęcie: ZM Tarnów

Drugi aneks do umowy, zawarty z ZM Tarnów (w ramch czteroletniej umowy ramowej z 20 sierpnia 2018 wartej 47 mln zł brutto) ma wartość 68 997,27 zł brutto i dotyczy dostawy zestawów sprawdzianów i narzędzi specjalnych dla zmodyfikowanego 7,62-mm karabinu maszynowego piechoty UKM 2000P oraz sprawdzianów do 7,62 mm karabinu maszynowego piechoty UKM 2000P. Decyzja o podpisaniu aneksu zapadła 20 listopada. Zestawy mają trafić do Składu Drawno (lub innych składów na terenie kraju, zgodnie z umową ramową) w ciągu jednego miesiąca od daty zawarcia porozumienia (ZMT dostarczą części broni, 2018-09-02).

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ