Grudniowy MILMAG Shooting Outdoor Lifestyle! »
Grudniowy MILMAG D&S online »

MILMAG - Magazyn MilitarnyKolejne RPP dostarczone przez PIAP - MILMAG - Magazyn Militarny

Kolejne RPP dostarczone przez PIAP

19 grudnia za pośrednictwem Twittera, minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak poinformował, że Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP połowie miesiąca dostarczył do Wojska Polskiego kolejną partię 17 Robotów Patrolowo-Przenośnych (RPP) – model Robot Inżynieryjny 1806. Roboty przekazane zostały razem z zestawem części zamiennych oraz zestawem obsługowo-naprawczym (Chętni na roboty rozpoznania dróg, 2020-11-09).

27 listopada 2018 IU MON zamówił 35  Robotów Patrolowo-Przenośnych – model Robot Inżynieryjny 1806 za równowartość 80,74 mln zł brutto. Dostawy wszystkich urządzeń mają zakończyć się w przyszłym roku

Dostawę robotów poprzedziło szkolenie 26 operatorów, serwisantów i instruktorów w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych (CSWIiCh) im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Pierwsza partia, obejmująca pierwszy z łącznie 35 zamówionych robotów nastąpiła pod koniec lutego br. Urządzenie trafiło do 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Ostatnia dostawa robotów RPP,  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zrealizuje do końca 2021 (Wojsko Polskie odbiera RPP, 2020-03-02).

Umowa o wartości 80,74 mln zł brutto na zakup Robotów Patrolowo-Przenośnych została zawarta pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia – Skarbem Państwa a Łukasiewicz – Instytutem PIAP 27 listopada 2018. Terminy dostaw zostały określone na lata 2019-2021. Urządzenia o masie bazy mobilnej 75 kg będą służyć do wsparcia misji EOD/IED (Explosive Ordnance Disposal/Improvised Explosive Device), czyli usuwania improwizowanych urządzeń wybuchowych i materiałów niebezpiecznych (Umowa na roboty PIAP RPP, 2018-11-26).

Dostawę robotów poprzedziło szkolenie 26 operatorów, serwisantów i instruktorów w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu / Zdjęcia: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP powiedział, że Robot RPP to efekt wieloletniej pracy, owoc polskiej myśli technicznej, od projektu po realizację wykonany w kraju dla polskiego żołnierza. Praca w Łukasiewicz – PIAP daje możliwość połączenia pracy naukowców z pracami konstruktorów, jak również bezpośredniego kontaktu z przyszłym użytkownikiem innowacyjnych rozwiązań robotycznych (Łukasiewicz-PIAP prezentuje bezzałogowego Huntera, 2020-10-05).

Opis
Robot Patrolowo-Przenośny jest platformą wykorzystywaną przez pododdziały inżynieryjne w czasie prowadzenia zadań wykrywania, usuwania, podejmowania lub neutralizacji min, niewypałów i niewybuchów oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych w ramach działań bojowych i misji stabilizacyjnych poza granicami kraju (Polskie roboty TRM do Izraela i Francji, 2020-09-04).

Średni robot wsparcia misji EOD/IED jest urządzeniem sterowanym bezprzewodowo z wykorzystaniem lekkiej konsoli sterowania, wyposażonym w czujniki do prowadzenia rozpoznania obrazowego obiektów i przedmiotów zapewniające obraz wysokiej rozdzielczości niezależnie od pory roku i doby. RPP jest robotem gąsienicowym, co umożliwia mu sprawne przemieszczanie się po drogach utwardzonych, gruntowych, bezdrożach, a także w terenie zurbanizowanym. Gabaryty pozwalają na przejazd przez drzwi o szerokości futryny 60 cm. Może poruszać się z maksymalną prędkością 10 km/h (Współpraca MON z Siecią Badawczą Łukasiewicz, 2020-08-01).

Na wyposażeniu robota znajdują się również: urządzenia do wykrywania min, materiałów pirotechnicznych, skutków użycia broni masowego rażenia oraz toksycznych środków chemicznych, a także urządzenie do neutralizacji materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, w tym najnowszej generacji bezodrzutowy wyrzutnik pirotechniczny o zasięgu 30 m (Nowe funkcjonalności PIAP Patrol, 2020-07-29).

Warto przypomnieć, że 29 czerwca 2018 Łukasiewicz – Instytut PIAP zakończył dostawy, zamówionych dwa lata wcześniej 53 Lekkich Robotów Rozpoznawczych (LRR) – model Robot Inżynieryjny 1507 (Balsa) o masie 15-20 kg. Ostatnia partia 23 robotów została dostarczona do CSWIiCh (Instytut PIAP dostarczył roboty Balsa, 2018-07-02).

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ