Grudniowy MILMAG Shooting Outdoor Lifestyle! »
Grudniowy MILMAG D&S online »

MILMAG - Magazyn MilitarnyKonkurs na opracowanie bezzałogowców - MILMAG - Magazyn Militarny

Konkurs na opracowanie bezzałogowców

21 grudnia Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że wspólnie z wspólnie z wojskowymi uczelniami wyższymi: Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) z Warszawy, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (AMW) z Gdyni, Lotniczą Akademią Wojskową (LAW) z Dęblina oraz Akademią Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki (AWL) we Wrocławiu organizują konkurs na opracowanie i realizację projektu bezzałogowego systemu powietrznego (BSP) oraz bezzałogowego systemu morskiego (BSM) na potrzeby Wojska Polskiego.

Resort obrony wraz z wojskowymi uczelniami wyższymi organizują konkurs na opracowanie i realizację projektów bezzałogowego systemu powietrznego oraz morskiego / Grafika: Ministerstwo Obrony Narodowej

Konkurs skierowany jest do podchorążych i cywilnych studentów oraz doktorantów uczelni wojskowych. Wartość nagrody głównej w obu kategoriach wynosi po 50 tys. zł (I nagroda). Ponadto, przewidziano II nagrodę w wysokości 25 tys. zł, III nagrodę w wysokości 10 tys. zł i wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł. Za organizację Konkursu odpowiada Departament Szkolnictwa Wojskowego MON oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej z Centrum Operacyjnego, Departamentu Administracyjnego, Departamentu Budżetowego, Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, Departamentu Polityki Zbrojeniowej i Departamentu Innowacji, a także wyżej wymienionych uczelni wojskowych.

Rozstrzygnięcie konkursu, który składa się z dwóch etapów, nastąpi 8 czerwca 2021 roku (I etap do 31 stycznia 2021, II etap 14 lutego 2021). W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Sekretarz Stanu w MON, któremu podporządkowany jest DSW MON jako przewodniczący, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego – zastępca przewodniczącego, Dyrektor Departamentu Innowacji, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 SG WP oraz Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 SG WP.

Inicjatywa ma na celu przede wszystkim opracowanie i realizację projektów bezzałogowych systemów, a także wspieranie i rozwój potencjału badawczego. Jednym z pozostałych celów jest zwiększenie zainteresowania studentów i doktorantów uczelni wojskowych w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Konkurs podzielono na kategorie:
- BSP/BSM operacyjno-rozpoznawcze – projekt oceniany pod kątem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz śledzenia obiektu/celu, możliwości monitorowania i kontroli obszaru zainteresowania, np. granic lub strefy przybrzeżnej.

- BSP/BSM bojowe – projekt oceniany pod kątem możliwości przenoszenia i kierowania (za pomocą wieloosiowego manipulatora sterującego obrotem i pochyłem) amunicji i pocisków rakietowych o wadze do 20 kg.

- BSP/BSM amunicja krążąca – projekt oceniany pod kątem możliwości sterowania rojem małych BSP/BSM przemieszczających się w ugrupowaniu, które posiadają możliwości wykrycia, rozpoznania oraz ataku na wyznaczony cel poprzez autodestrukcję części roju na wyznaczonym celu.

Co istotne, projekty nie mogą być urządzeniami dostępnymi komercyjnie, ale mogą być demonstratorami technologii lub modernizacją istniejącego projektu. Każdy zgłoszony projekt musi składać się z naziemnego modułu sterowania oraz przynajmniej jednego BSP lub BSM. Każdy BSP musi być zdolny do automatycznego startu, wykonania automatycznego lotu na wskazanej trasie, zależnej od kategorii, i automatycznego lądowania na wskazanym lądowisku. Przyjmuje się jednak, że urządzenia do automatycznego startu, lotu i lądowania nie muszą być rozwiązaniami autorskimi, o ile nie są przedmiotem zgłoszenia konkursowego.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj

Jednym z priorytetów ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka ma być większe wykorzystanie potencjału polskich naukowców na rzecz Wojska Polskiego i polskiego przemysłu obronnego. W MON trwają prace nad dokumentem określającym cele i kierunki badań naukowych na potrzeby obronności państwa w perspektywie 15-letniej. Dokument przewidywać ma wykorzystanie potencjału nie tylko resortu, ale również polskich naukowców, krajowych podmiotów naukowo-badawczych, kluczowych dla opracowania technologii na potrzeby Wojska Polskiego.

W 2020 szef MON powołał Departament Innowacji, którego jednym z zadań jest inicjowanie i tworzenie mechanizmów wsparcia polityki innowacyjności w środowisku naukowo-badawczym resortu, w tym organizacja konkursów mających na celu wsparcie działalności naukowo-badawczej (Współpraca MON z Siecią Badawczą Łukasiewicz, 2020-08-01).

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ