Najnowszy MILMAG D&S online »

MILMAG - Magazyn MilitarnyNowy system wymiany informacji NATO - MILMAG - Magazyn Militarny

Nowy system wymiany informacji NATO

15 stycznia Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NATO Communications and Information Agency, NCI Agency) poinformowała o podpisaniu umowy o wartości 60,7 mln NOK/5,7 mln EUR (25,6 mln zł) z norweską spółką Thales Norway na dostawy usług szyfrowanej łączności i wymiany informacji dla poszczególnych dowództw i agencji Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO wzmacnia cyberstruktury, 2019-02-15).
 Agencja Komunikacji i Informacji NATO przyznała kontrakt norweskiej spółce Thales Norway na dostawy usług szyfrowanej łączności i wymiany informacji dla dowództw i agencji Sojuszu / Zdjęcie: NATO

Jak powiedział wyższy kierownik projektu w NCI, Thomas Castle, państwa członkowskie, dowództwa i agencje NATO używają szyfrowanej łączności do wymiany informacji w sposób zabezpieczony. System jest używany w czasie pokoju, ćwiczeń międzynarodowych oraz w czasie kryzysów. Dodał, że jest absolutnie niezbędny dla NATO i agencja NCI jest zobowiązana do zapewnienia, aby środki komunikacji były nowoczesne, bezpieczne i wysoce odporne w czasie kryzysu.

Zawarta z Thales Norway umowa obejmuje zaprojektowanie aplikacji, systemu przetwarzania informacji z funkcjami zarządzania oraz bramy sieciowej, które umożliwią oficerom sztabowym wymianę formalnych wiadomości w ramach NATO oraz z państwami członkowskimi w ramach formalnych działań Sojuszu w zakresie konsultacji, dowodzenia i kontroli (C3).

Pilotażowy program zostanie wdrożony na początek w NATO Shipping Centre w Northwood w Wielkiej Brytanii w grudniu 2021. Później rozpocznie się jego wdrażanie w kolejnych lokalizacjach. W ramach projektu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym oferta Thales Norway, spełniająca wszystkie wymogi operacyjne, była najtańsza.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ