Najnowszy MILMAG D&S online »

MILMAG - Magazyn MilitarnyUkraińsko-polsko-amerykańskie ćwiczenia wojsk specjalnych - MILMAG - Magazyn Militarny

Ukraińsko-polsko-amerykańskie ćwiczenia wojsk specjalnych

12 lutego Dowództwo Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy (KSSO ZSU) poinformowało, że latem br. na terytorium Ukrainy zostanie zorganizowane wielonarodowe ćwiczenie wojsk specjalnych o kryptonimie Silver Saber-21 z udziałem jednostek specjalnych z Polski i Stanów Zjednoczonych. Ćwiczenie certyfikuje ukraińskie jednostki podległe KSSO ZSU do włączenia ich do Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force, NRF).

Latem bieżącego roku na terytorium Ukrainy zostanie zorganizowane wielonarodowe ćwiczenie wojsk specjalnych o kr. Silver Saber-21 z udziałem jednostek specjalnych z Polski i USA.

Ukraińskie jednostki specjalne będą przechodzić ocenę poziomu pierwszego NEL-1, obejmującą przegląd i informację zwrotną na temat koncepcji włączenia ich do zdolności operacyjnych Sojuszu. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych (DKWS) wzięli udział w konferencji planistycznej, podczas której omówiono szczegóły organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia Silver Saber-21.

Ćwiczenie jest to pierwszy z dwóch etapów certyfikacji ukraińskich jednostek specjalnych przed wystawieniem wydzielonego komponentu do dyżuru operacyjnego w ramach rotacji NRF w 2022. Co ciekawe, choć nie podano która jednostka podległa KSSO ZSU wejdzie w skład Sił Odpowiedzi NATO, to warto przypomnieć, że pierwsza jednostka z tego państwa, a mianowicie 140. Samodzielny Ośrodek Sił Operacji Specjalnych (JW A0661) z Chmielnickiego, został certyfikowany do NRF jako jednostka operacji specjalnych (SOF, Special Operations Forces) 24 czerwca 2019 podczas ćwiczenia na Litwie.

W marcu 2020, ówczesny dowódca KSSO ZSU, gen. broni Ihor Łuniew informował, że w 2021 kolejna jednostka specjalna zostanie certyfikowana przez NATO. Dodał także, że certyfikowana rok wcześniej JW A0661 zostanie podporządkowana operacyjnie pod DKWS, jeśli zostanie podjęta decyzja o użyciu siły przez Radę Północnoatlantycką.

Ćwiczenie Silver Saber-21 certyfikuje ukraińskie jednostki podległe KSSO ZSU do włączenia ich do Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force, NRF). / Zdjęcia: KSSO ZSU

Oprócz JW A0661, pod KSSO ZSU podległe są: 3. Pułk Specjalnego Przeznaczenia (JW A0680) w Kropiwnickim, 8. Pułk Specjalnego Przeznaczenia w Chmielnickim (JW A0553), 73. Morski Ośrodek Specjalnego Przeznaczenia (JW A1594) z Oczakowa, a także cztery Centra Informacji i Działań Psychologicznych z Gujwy (16.; JW A1182), Browarów (72.; JW A4398), Lwowa (74.; JW A1277) i Odessy (83.; JW A2455) oraz 99. Samodzielny Batalion Sztabowy (JW A3628) w Kijowie i 142. Centrum Szkoleniowe (JW A2772) w Berdyczowie. Jednostki te są wspierane przez 35. Eskadrę Lotnictwa Mieszanego z Winnicy.

Ukraina jest trzecim państwem spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego siły zbrojne dopuszczono w 2014 do udziału w rotacjach Sił Odpowiedzi NATO. Wcześniej, w 2008 i 2013, dopuszczono Finlandię i Szwecję. Natomiast w 2015 – Gruzję. NRF powołano do życia w listopadzie 2002 podczas Szczytu NATO w Pradze jako siły szybkiego reagowania Sojuszu, złożone z komponentu lądowego, lotniczego, morskiego i sił specjalnych, pozostające w stałej gotowości operacyjnej na czas rotacji (Polska na czele VJTF, 2019-12-31).

Strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się w jakim celu. PRZECZYTAJ