4 listopada izraelska spółka Rafael Advanced Defense Systems poinformowała, że gen. bryg. (w st. spocz.) Mosze Lipel został powołany na stanowisko wiceprezesa wykonawczego ds. finansów i kontroli w spółce (Rafael na Euronaval Online 2020, 2020-10-20).

Gen. bryg. (w st. spocz.) Mosze Lipel zastąpi Davida Vaisha na stanowisku wiceprezesa wykonawczego ds. finansów i kontroli / Zdjęcie: Rafael Advanced Defense Systems

Gen. bryg. (w st. spocz.) Mosze Lipel zastąpi Davida Vaisha na stanowisku wiceprezesa wykonawczego ds. finansów i kontroli / Zdjęcie: Rafael Advanced Defense Systems

Mosze Lipel zastąpi Davida Vaisha, który przechodzi na emeryturę po 15 latach pracy jako dyrektor finansowy izraelskiej spółki. Lipel ma bakalaureat w dziedzinie zarządzania biznesem uzyskany na Uniwersytecie Bar-Ilana w Ramat Ganie (w dystrykcie Tel Awiw), ze specjalizacją finanse (Rafael na wirtualnej wystawie AUSA 2020, 2020-10-13).

Służył na wielu stanowiskach w ministerstwie obrony Izraela, w tym jako doradca finansowy szefa sztabu Sił Obronnych Izraela (Cawa ha-Hagana le-Jisra’el) oraz szef departamentu budżetowego w resorcie. Przez ostatnie 13 lat, Lipel pełnił funkcję dyrektora finansowego w spółce ELTA Systems, spółce zależnej IAI (Israel Aerospace Industries) US Army odbiera baterię Iron Dome, 2020-10-01).

Prezes i dyrektor generalny Rafael, Yoav Har-Even, pogratulował Mosze Lipelowi nominacji i zauważył, że wnosi on ze sobą ogromne doświadczenie oraz głębokie zrozumienie i wiedzę na temat różnych organów i organizacji, z którymi współpracuje Rafael oraz wyraził swoje przekonanie o jego sukcesie. Har-Even podziękował też panu Davidowi Vaishowi za jego służbę w spółce Rafael przez ostatnie 15 lat oraz za jego znaczący wkład w jego działalność i stabilność finansową.