Na przełomie lipca i sierpnia Dallas Police Department (DPD) podjął decyzję o czasowym wycofaniu wszystkich pistoletów samopowtarzalnych SIG Sauer P320 ze służby. Powodem była wada konstrukcyjna, powodująca niekontrolowany wystrzał podczas upadku broni pod kątem 30 stopni na tylną część zamka.

Seria niezależnych testów wykazała występowanie niekontrolowanego wystrzału w pistoletach samopowtarzalnych SIG Sauer P320. Pojawiają się w sytuacji, w której zrzucona broń spada pod kątem 30 stopni na tylną część zamka. Tego rodzaju upadek nie jest ujęty ani w rządowym, ani w przemysłowym programie badań nowych konstrukcji strzeleckich / Zdjęcie: OmahaOutdoors

Seria niezależnych testów wykazała występowanie niekontrolowanego wystrzału w pistoletach samopowtarzalnych SIG Sauer P320. Pojawiają się w sytuacji, w której zrzucona broń spada pod kątem 30 stopni na tylną część zamka. Tego rodzaju upadek nie jest ujęty ani w rządowym, ani w przemysłowym programie badań nowych konstrukcji strzeleckich / Zdjęcie: OmahaOutdoors

Rzecznik prasowy policji w Dallas, Melinda Gutierrez poinformowała wówczas, w oficjalnym komunikacie, że oficjalną bronią służbową funkcjonariuszy DPD pozostaje pistolet SIG Sauer P226, choć funkcjonariusze mogą we własnym zakresie kupować model SIG Sauer P320 i używać ich w pracy. Gutierrez dodała, że nie było dotąd żadnych problemów technicznych z tą konstrukcją strzelecką, aczkolwiek wykorzystywanie broni zostało czasowo zawieszone. Powodem były enigmatyczne względy bezpieczeństwa, które mieli rozwiązać pracownicy centrum szkolenia strzeleckiego wraz z przedstawicielami producenta.

5 sierpnia SIG Sauer wydał oświadczenie, że P320 spełnia, a nawet przekracza wszelkie rządowe i przemysłowe normy bezpieczeństwa. Dodano w nim, że pistolety są wyposażone są w systemy zabezpieczające pozwalające na wystrzał tylko w przypadku naciśnięcia języka spustowego. Aczkolwiek 3 dni później, zachęcono dotychczasowych użytkowników do wzięcia udziału w dobrowolnym programie wprowadzającym szereg poprawek usprawniających funkcjonowanie i bezpieczeństwo serii P320. Szczegóły tej operacji zostaną ujawnione 14 sierpnia.

Można spekulować, że chodzi o zmianę mechanizmu spustowo-uderzeniowego w P320, nad którego modyfikacją od pewnego czasu pracuje SIG Sauer. Nowa konstrukcja wzorowana jest na zastosowanej w wybranych przez US Army pistoletach M17 i M18, których nie obejmuje program poprawy bezpieczeństwa (M17 w listopadzie, 2017-07-22). Efektem jest zmieniona iglica, przerywacz oraz język spustowy m.in. zredukowano masę tych elementów o 30%. To rozwiązanie zmniejsza bezwładność mechanizmu przy upadku i zarazem eliminuje problem.