Do spółek zrzeszonych w ramach  Grupy WB dołączyło przedsiębiorstwo PN standard (PNS). Jest to podmiot specjalizujący się w dostarczaniu zaawansowanych technologii teleinformatycznych od ponad ćwierć wieku. PNS jest również wieloletnim dostawcą usług wewnętrznych informatycznych dla innych spółek grupy kapitałowej WB. Spółka PNS będzie odpowiadała za utrzymanie i głęboką integrację systemów teleinformatycznych wewnątrz Grupy WB.

PNS wspiera zapewnienia zgodności systemów IT z wymogami rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w sektorze finansów, AEO – upoważnionego przedsiębiorcy w ramach Wspólnotowego Kodeksu Celnego, RODO/GDPR, akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemów przetwarzających informacje niejawne oraz normy ISO 27001 dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji / Grafika: Grupa WB

W ciągu 25 lat działalności PN standard zrealizowała szereg projektów w zakresie infrastruktury wysokiej dostępności, migracji centrów danych, połączeń i podziałów systemów IT przedsiębiorstw. Zajmowaliśmy się także audytami technicznymi i bezpieczeństwa, budową złożonych struktur sieciowych przewodowych i bezprzewodowych oraz sieciami rozległych dla organizacji wielooddziałowych.

Opisuje działalność wiceprezes spółki, Michał Raszkowski

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w czerwcu 1996 roku. Spółka jest certyfikowana w zakresie norm ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000. W zakresie normy ISO/IEC 20000 była pierwszą organizacją w Polsce i certyfikat jest nieprzerwanie utrzymywany od 2007 roku. Przedsiębiorstwo od 12 lat realizuje projekty modernizacji, rozbudowy i dostarczania kompetencji w zakresie systemów teleinformatycznych dla przedsiębiorstw GRUPY WB.

Nasze działania charakteryzuje szerokie spojrzenie na zagadnienia IT uwzględniające kontekst biznesowy oraz planowanie wieloletniego rozwoju systemów dostosowane do rozwoju przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwracamy na proaktywne podejście do utrzymania struktur teleinformatycznych. Specjalizujemy się również w migracji systemów do kolejnych nowych wersji, optymalizacji wydajności i niezawodności, opracowywania i utrzymywania dokumentacji,

dodaje Michał Raszkowski.

PNS dostarcza wsparcie w zakresie zarządzania infrastrukturą oraz utrzymaniem usług teleinformatycznych. Nowym wyzwaniem będzie stworzenie Centrum Kompetencyjnego IT dla spółek GRUPY WB oraz dla odbiorców zewnętrznych. Dzięki efektowi synergii PN standard zyska nowe zdolności i możliwości biznesowe.

PNS prowadziło wiele wieloletnich projektów. Należy do nich między innymi kompleksowa rozbudowa systemu poczty elektronicznej i pracy grupowej (instalacja, konfiguracja i utrzymanie) w dziesięciu krajach europejskich i w dwudziestu państwach Europy, Azji i Afryki. Warszawska spółka udzielała także wsparcia systemu informatycznego dla jednej z prestiżowych europejskich instytucji edukacyjnych.

Nowe przedsiębiorstwo GRUPY WB odpowiadało także za budowę systemu IT i utrzymanie jego wysokiej dostępności dla operatora logistycznego. Podmiot ten obsługuje jedną z największych sieci handlowych w kraju w zakresie logistyki magazynowej i dostaw do ponad 3500 punktów handlowych w Polsce.

/ Na podstawie informacji Grupy WB