28 lutego Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło nowy Plan Modernizacji Technicznej (PMT) Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2026. Resort zakłada, że w tym okresie zostanie wydatkowane 185 mld zł, czyli o 45 mld zł więcej niż zakładał poprzedni dokument tego typu na lata 2013-2022. Nowy plan został przedstawiony w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) w Warszawie podczas odprawy ministra Mariusza Błaszczaka z kadrą dowódczą Wojska Polskiego, w tym gen. broni Rajmundem T. Andrzejczakiem.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił szczegóły jawnej części Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2026. Dokument obejmuje 16 głównych programów modernizacyjnych / Zdjęcia: Ministerstwo Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił szczegóły jawnej części Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2026. Dokument obejmuje 16 głównych programów modernizacyjnych / Zdjęcia: Ministerstwo Obrony Narodowej

W 2018 MON przygotowało Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Następnie szef MON podpisał zarządzenie wprowadzające Program Rozwoju Sił Zbrojnych. Plan Modernizacji Technicznej jest kolejnym ze strategicznych dokumentów przyjętych przez resort obrony. Jednak ze względu na opóźnienie wynoszące niemal 800 dni w dokumencie zawarto już wydatki z 2017 i 2018, odpowiednio, ok. 8,8 oraz 12,5 mld zł. Szef MON podkreślił, że co do zasady w pierwszej kolejności nowoczesne wyposażenie ma trafiać do nowo utworzonej 18. Dywizji Zmechanizowanej  (Program Rozwoju Sił Zbrojnych przyjęty, 2018-11-29).

MON przewiduje, że w 2019 na modernizację techniczną zostanie przeznaczone 11 mld zł. W kolejnych latach zarezerwowano na ten cel 14 mld w 2020, 17,6 mld w 2021, 19,2 mld w 2022, 20,3 mld w 2023, 25 mld w 2024, 25,9 mld w 2025 oraz 30,8 mld w 2026. Pod znakiem zapytania pozostaje, czy planiści MON uwzględnili szacowaną inflację.

Zgodnie z prawem plan modernizacji technicznej przyjmowany był do tej pory na 10 lat i aktualizowany co 4 lata. Poprzednia edycja dokumentu obejmowała lata 2013-22 i zakładała wysokość wydatków rzędu 140 mld zł. Dlatego przed wydaniem nowego dokumentu resort obrony nie mógł zaciągać zobowiązań finansowych po 2022. Dzięki zmianom w prawodawstwie z końca 2018, następna edycja planu będzie obejmowała perspektywę 15 lat, a MON rozpoczął prace nad PMT do 2034. Plan wydatków modernizacyjnych na lata 2017-2026 dotyczy 16 głównych programów.

Film: Ministerstwo Obrony Narodowej

Jako jeden priorytetów wskazano zakup 32 samolotów wielozadaniowych 5. generacji w ramach programu Harpia, które mają wspierać F-16C/D Block 52+ i zastąpią w linii przestarzałe MiG-29 i Su-22. Samoloty mają mieć zdolność do operowania w środowisku silnie nasyconym środkami obrony powietrznej A2/AD (anti-access/area-denial). Mają też mieć możliwość przesyłu dużej ilości danych w czasie rzeczywistym oraz być interoperacyjne z sojuszniczym lotnictwem. Samoloty mają mieć zdolności do prowadzenia walki radiowo-elektronicznej (wre). Deklaracja MON oznacza w praktyce zainteresowanie zakupem samolotów F-35 Lightning II (jedyna konstrukcja dostępna obecnie na rynku, która spełnia powyższe kryteria), które miałyby zostać zakupione w jak najszybszym czasie (MON przyspiesza Harpię?, 2018-11-29).

System obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew, ma mieć parametry pośrednie pomiędzy systemem średniego zasięgu Patriot (program Wisła) a środkami bardzo krótkiego zasięgu pozyskanymi w ramach programów Poprad i Pilica. Komponenty przyszłej Narwi miałyby być produkowane w Polsce z wykorzystaniem technologii pozyskanych od zagranicznych dostawców.  

Nawiązując do realizowanego już zakupu amerykańskich baterii systemu Patriot, minister Błaszczak poinformował, że obecnie trwają negocjacje dotyczące drugiego etapu. Zdaniem MON istotnym działaniem będzie także zakup śmigłowców uderzeniowych Kruk, co miałoby nastąpić po realizacji zamówień na wiropłaty dla Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej.

Marynarka Wojenna ma zgodnie z planem otrzymać nowe okręty podwodne w ramach programu Orka i okręty obrony wybrzeża w programie Miecznik. Jednostki mają zwiększyć zdolności MW do zwalczania celów nawodnych, podwodnych i lądowych, a także niszczenia lotniczych sił zwalczania okrętów podwodnych. Co ciekawe, resort zaznaczył, że w przypadku Orki i trudnej sytuacji z obecnymi okrętami podwodnymi, brane pod uwagę jest rozwiązanie pomostowe. MW ma pozyskać również samoloty rozpoznawcze do zadań rozpoznania obrazowego (IMINT), elektronicznego (SIGINT) i radiolokacyjnego (RADINT).

Minister zapowiedział zakup wyposażenia kryptograficznego i informatycznego dla tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Nakłady na ten rodzaj wojsk wyniosą 3 mld zł. Resort będzie skupiał się na zdolnościach rozpoznania i obrony, ale rozpoczęto prace, w tym analizy prawne, skupiające się na potencjalnej możliwości prowadzenia ofensywy cybernetycznej (Koncepcja Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, 2019-02-05).

MON zapowiedział także plany zakupu bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu o kryptonimie Gryf  oraz klasy mikro przeznaczone głównie do rozpoznania w terenie zurbanizowanym o kryptonimie Ważka. Zostaną wyposażone w głowicę optoelektroniczną umożliwiającą obserwację w dzień i w nocy.

Wojska Lądowe mają otrzymać dywizjonowy moduł wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar, zdolny razić cele oddalone o 70-300 km. Będzie to system M142 HIMARS, na którego zakup podpisano niedawno umowę (Polski Homar szczegółowo, 2019-02-14). Kontynuowane będą także dostawy Kompanijnych Modułów Ogniowych (KMO) M120K Rak ze 120-mm moździerzami automatycznymi. Jak dotąd dostarczono pięć z ośmiu zamówionych KMO (Kolejne Raki na wschodzie Polski, 2018-12-04).

Zapowiedziano również zakup kolejnych 155-mm samobieżnych armatohaubic Krab w ramach programu Regina, lekkich, przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) o kryptonimie Pustelnik, bojowego wozu piechoty Borsuk opartego na Uniwersalnym Modułowym Podwoziu Gąsienicowym (UMPG) oraz samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności Mustang. W przypadku nowych bwp finansowanie programu przesunie się zapewne do kolejnej odsłony PMT. Wymogiem wojska będzie zdolność pływania następców BWP-1.