3 lipca w Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie miała miejsce uroczystość podpisania umowy z Grupą WB z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim o współpracy i prowadzenia badań naukowych w obszarach systemów wsparcia dowodzenia, kierowania ogniem i rozpoznania  w tym w zakresie rozwoju Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem TOPAZ i realizacji prób w ramach Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA) (Artylerzyści 23. Pułku zaczynają szkolenia z Krabami, 2020-06-26).

Sygnatariuszami umowy byli prorektor ds. wojskowych płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak i prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski / Zdjęcie: Grupa WB

Sygnatariuszami umowy byli prorektor ds. wojskowych płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak i prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski / Zdjęcie: Grupa WB

Celem współpracy między głównym polskim producentem i dostawcą zintegrowanych systemów zarządzania walką dla Sił Zbrojnych RP a wyższą uczelnią kształcącą kadry wojskowe jest ustalenie oraz określenie wzajemnych i trwałych relacji w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych. Akademia Sztuki Wojennej i Grupa WB będą promowały swoje wieloletnie tradycje i dorobek w zakresie działalności naukowo-badawczej i innowacyjnej, podnosiły kwalifikację pracowników oraz prowadziły szkolenia, konsultacje i analizy w zakresie systemów wsparcia dowodzenia (Udział Grupy WB w CWIX 2020, 2020-06-20).

Prorektor ds. wojskowych Akademii Sztuki Wojennej płk dr hab. inż Dariusz Majchrzak poinformował, że kooperacja z Grupą WB między innymi ma doprowadzić do powołania wspólnych zespołów zadaniowych do realizacji projektów badawczych. Podpisane porozumienie pomoże w działalności naukowo-technicznej, zwiększy innowacyjność polskiego przemysłu, będzie wspierało i propagowało edukację w obszarze systemów wsparcia dowodzenia, kierowania ogniem i rozpoznania.

Ze strony Grupy WB, umowę podpisał prezes Piotr Wojciechowski, który stwierdził, że dzisiejsze porozumienie otwiera drogę do jeszcze bliższej współpracy między przemysłem a Akademią. Umowa pozwoli jeszcze lepiej rozwijać nasze kompetencje i uczyć się od siebie nawzajem, czerpiąc z wiedzy i doświadczeń naszych zespołów (TOPAZ nagrodzony, 2019-06-18).

Elementem umowy jest wspólne organizowanie i wzajemny udział w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych, powoływanie wspólnych zespołów zadaniowych, zamieszczanie wspólnych publikacji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych.