12 czerwca transport elementów VI Kompanijnego Modułu Ogniowego (KMO) M120K Rak opuścił Hutę Stalowa Wola (HSW). Wyposażenie trafi do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego (15. BZ). Wojsko otrzyma 8 kołowych 120-mm moździerzy automatycznych M120 Rak i 4 artyleryjskie wozy dowodzenia (AWD). Dostawa jest kolejnym etapem realizacji umowy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a konsorcjum HSW i Rosomak. Wart 968,3 mln zł kontrakt dotyczy dostawy 64 M120 Rak i 32 AWD.

Pod koniec marca 2019 żołnierze 15. BZ wykonywali strzelania 120-mm moździerzy automatycznych M120 Rak z wykorzystaniem amunicji bojowej na poligonie Nowa Dęba. /Zdjęcie: 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana

Pod koniec marca 2019 żołnierze 15. BZ wykonywali strzelania 120-mm moździerzy automatycznych M120 Rak z wykorzystaniem amunicji bojowej na poligonie Nowa Dęba. /Zdjęcie: 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana

Jest to drugi KMO, przeznaczony dla 15. BZ. Poprzedni wyruszył z HSW do jednostki 22 stycznia 2018 wraz z elementami trzeciego transportu. Pierwszy KMO trafił do 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu 30 czerwca 2017, natomiast drugi do 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie 23 października tego samego roku. Czwarty transport opuścił HSW 24 sierpnia 2018 i trafił do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, natomiast 9 listopada tego samego roku V KMO trafił do 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich i został formalnie odebrany 3 grudnia (Kolejne Raki dla WP, 2018-08-24, Kolejne Raki na wschodzie Polski, 2018-12-04).

Wraz z najnowszym transportem liczba 120-mm moździerzy automatycznych M120 Rak w Wojsku Polskim wzrosła do 48. W 2019 planowane są jeszcze dostawy dwóch ostatnich KMO M120K Rak, co pozwoli na sfinalizowanie umowy, zgodnie z założonym harmonogramem dostaw. Etatowy Kompanijny Moduł Ogniowy docelowo będzie się składać z ośmiu M120 RAK i 4 AWD na podwoziu KTO Rosomak. Dodatkowymi komponentami będą dwa artyleryjskie wozy rozpoznania (AWR) i zaplecze logistyczne, złożone z trzech artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA), jednego artyleryjskiego wozu remontu uzbrojenia (AWRU) i wozu zabezpieczenia technicznego (WZT) (HSW rozwija park maszynowy, 2019-05-11).

Analiza
W grudniu 2018 żołnierze 15. BZ przechodzili szkolenie na poligonie artyleryjskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu. Z kolei 25 lutego 2019 kompania wsparcia z 1. batalionu Szwoleżerów Mazowieckich rozpoczęła 5-tygodniowe szkolenie prowadzone przez przedstawicieli HSW. Po 3 tygodniach artylerzyści zakończyli I etap szkolenia w Stalowej Woli, gdzie zapoznali się z budową Raków oraz działaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Walką TOPAZ. Kolejny tydzień obejmował praktyczne wykorzystanie wyposażenia w trakcie działań taktycznych. Żołnierze ćwiczyli działania w rejonie manewrowania, tj. zajmowanie rejonu wyczekiwania, przemieszczanie się oraz zajmowanie stanowisk ogniowych.

W ostatnim tygodniu zwieńczeniem szkolenia było wykonanie strzelania z wykorzystaniem amunicji bojowej w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Nowa Dęba. Szwoleżerowie rozpoczęli zajęcia ogniowe od nauki praktycznego przygotowania moździerza oraz amunicji do strzelania, następnie wykonali zadania ogniowe strzelając na wprost. Przećwiczone zostało również autonomiczne strzelanie każdym Rakiem osobno. W trakcie intensywnego tygodnia szkolenia artylerzyści wykonali strzelania plutonami oraz całością kompanii, jak również mieli okazję wypróbować działanie uniwersalnego systemu samoosłony pojazdu SSP-1 Obra-3, opracowanego przez warszawską spółkę PCO.