5 października Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) poinformował, że trzy dni wcześniej w gdańskiej siedzibie została podpisana umowa o wartości 111 mln zł brutto z francuską spółką Socarenam na dostawę pełnomorskiego okrętu patrolowego klasy OPV (Offshore Patrol Vessel). Jednostka trafi do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku-Westerplatte. Projekt jest w 90% współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zgodnie z opublikowaną grafiką, pełnomorski okręt patrolowy klasy OPV będzie bazował na powiększonym typie PLG, który w ostatnich latach trafił na wyposażenie francuskiej marynarki wojennej. Jednak ostateczny projekt zostanie uzgodniony ze stroną polską

Zgodnie z opublikowaną grafiką, pełnomorski okręt patrolowy klasy OPV będzie bazował na powiększonym typie PLG, który w ostatnich latach trafił na wyposażenie francuskiej marynarki wojennej. Jednak ostateczny projekt zostanie uzgodniony ze stroną polską

 

Umowę sygnowali Zastępca Komendanta MOSG ds. Logistycznych kmdr ppor. SG Lesław Krysa i prezes spółki Socarenam z siedzibą w Boulogne-sur-Mer, Philippe Gobert. Co istotne, partnerami w budowie patrolowca będą biuro projektowe Mauric z Marsylii oraz spółki z Trójmiasta: NED-Project, Naviretech i Baltic Operator. To właśnie w polskiej stoczni planowana jest budowa kadłuba wraz z częściowym wyposażeniem. Zakończenie prac jest przewidziane na listopad 2022.

Okręt został zakupiony w drugim postepowaniu (pierwsze unieważniono 21 listopada 2019) jako następca jednego z patrolowców typu SKS-40, czyli Kaper-1 (SG-311) i Kaper-2 (SG-312). Pierwsze postępowanie było realizowane od 31 lipca 2019, ale jedyna oferta jaką złożono (PGZ Stocznia Wojenna i Stocznia Remontowa Nauta) przekroczyła zakładany budżet. 

Drugie postępowanie ogłoszono 13 grudnia 2019. 11 lutego br. dokonano otwarcia ofert. Przy budżecie wynoszącym 111 336 000 zł brutto, tylko oferta francuska spełniania wymóg ceny. Kontroferta polska (PGZ Stocznia Wojenna) wyceniała nową jednostkę na 138 990 000 zł (Pełnomorski patrolowiec dla MOSG, 2019-08-06).

4 maja br. Zdecydowano o wyborze ofert Socarenam, a 6 lipca Krajowa Izba Odwoławcza wydała postanowienie w sprawie wyboru, odrzucając skargę w tej sprawie PGZ Stoczni Wojennej (Patrolowiec dla MOSG; decyzja KIO, 2020-07-07; Patrolowiec dla MOSG z Francji, 2020-05-05).

Opis
Okręt ma służyć do ochrony zewnętrznych morskich granic UE, głównie na akwenach Morza Bałtyckiego i Śródziemnego, w połączonych wielozadaniowych operacjach morskich koordynowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Będą to przede wszystkim: przeciwdziałanie próbom nielegalnego przekraczenia morskich granic UE, nielegalnej migracji oraz transportowania odpadów i szkodliwych substancji chemicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, materiałów niebezpiecznych, broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz towarów objętych podatkiem akcyzowym bez wymaganych zezwoleń.

Długość całkowita okrętu wyniesie 69,9 m, zanurzenie kadłuba 3,2 m, wysokość boczna 5,65 m, szerokość 11,5 m i wyporność 1150 t / Grafiki: MOSG

Długość całkowita okrętu wyniesie 69,9 m, zanurzenie kadłuba 3,2 m, wysokość boczna 5,65 m, szerokość 11,5 m i wyporność 1150 t / Grafiki: MOSG

Jednostka ma uczestniczyć także w akcjach ratowniczych i humanitarnych, oraz  wspierać misje usuwania zanieczyszczeń z środowiska morskiego. Wśród zadań znajdzie się  również sprawowanie nadzoru nad obszarami morskimi i egzekwowanie przestrzegania przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach. Wyposażenie okrętu pozwoli na współpracę ze statkami powietrznymi straży granicznych i przybrzeżnych państw UE.

Długość całkowita okrętu wyniesie 69,9 m, zanurzenie kadłuba 3,2 m, wysokość boczna 5,65 m, szerokość 11,5 m i wyporność 1150 t. Załoga ma liczyć 20 osób z możliwością zaokrętowania dodatkowych 15. Autonomiczność wyniesie co najmniej 12 dni. Prędkość maksymalna wyniesie 19 w., zasięg min. na 2600 Mm przy prędkości 9 w. Jednostka będzie wyposażona w dwa kontenery 20-stopowe z wyposażeniem  do zadań ratowniczych.

Na wyposażeniu znajdą się dwie motorowe łodzie hybrydowe typu RIB o długości 8,5 i 10,5 m (w tym kabinowa interwencyjno-abordażowa), zdolne do rozwijania prędkości 30-35 w. i transportu min. 10 pasażerów. Opuszczanie i podnoszenie łodzi będzie odbywało się przy użyciu dźwigów hydraulicznych umieszczonych na obu burtach.

W części rufowej pokładu znajdzie się przestrzeń na umieszczenie 250 rozbitków na okres do 24 godzin pod montowanymi tymczasowo osłonami w celu ochrony przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Z kolei na pokładzie dziobowym przewidziano płaszczyznę, nad którą  będzie mógł operować śmigłowiec ewakuacji medycznej. Będzie ona wykorzystywana również jako platforma dla bezzałogowych statków latających (bsl).

Dla poprawy stateczności jednostka zostanie wyposażona w system tłumienia przechyłów z wykorzystaniem zbiornika stabilizującego. Patrolowiec zostanie wyposażony w spalinowo–elektryczny układ napędowy. Napęd główny jednostki będą stanowiły silniki elektryczne napędzające pędniki śrubowe o stałym skoku osadzone na obrotowych kolumnach (azymutalne). W celu poprawienia własności manewrowych na dziobie zamontowany zostanie pędnik strumieniowy (ster strumieniowy).