3 października Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI, Federal Buerau of Investigation ujawniło dane dotyczące liczby zabójstw popełnianych przy użyciu wszelkiego rodzaju broni w Stanach Zjednoczonych w roku 2018. Dane zawarto w stabelaryzowanej formie w zestawieniu z latami 2014-2017.

Agencja FBI ujawniła dane z 2018 dotyczące liczby zabójstw popełnianych przy użyciu różnej broni popełnianych w Stanach Zjednoczonych. W tabeli zestawiono je z identycznymi statystykami z lat 2014-2017/ Grafika: FBI

Agencja FBI ujawniła dane z 2018 dotyczące liczby zabójstw popełnianych przy użyciu różnej broni popełnianych w Stanach Zjednoczonych. W tabeli zestawiono je z identycznymi statystykami z lat 2014-2017/ Grafika: FBI

Wyniki są dosyć zaskakujące, biorąc pod uwagę że w 2018 szacowano, że broń znajduje się w 43% wszystkich gospodarstw domowych w USA, a łączna liczba konstrukcji strzeleckich w rękach Amerykanów szacowana jest na 393,3 miliony przy populacji 326,5 miliona (to 120 sztuk broni na 100 mieszkańców0. Dla porównania w Polsce to 2,5 sztuki na 100 mieszkańców przy 38 milionach ludności (Broń w Polsce w 2018, 2019-02-28).

W 2018 broń palna została użyta do popełnienia 10 265 zabójstw, o 741 mniej niż rok wcześniej (11 006 w 2017, 10 372 w 2016, 9103 w 2015 i 7803 w 2014). Większość, bo 6603 przypadała na broń krótką (7051 w 2017, 6762 w 2016, 6176 w 2015, 5342 w 2014).

Niestety dane są nieco zaburzone, ponieważ w blisko jednej trzeciej przypadków – 2963 FBI odnotowało użycie do zabójstwa nieujawnionej konstrukcji (3121 w 2017, 2891 w 2016, 2314 w 2015 i 1900 w 2014).

Niemniej, karabiny i karabinki zostały wykorzystane jedynie w 297 zabójstwach (390 w 2018, 300 w 2017, 215 w 2015 i 235 w 2014), strzelby w 235 (264 w 2017, 247 w 2016, 247 w 2015 i 238 w 2014), zaś inne rodzaje w 167 przypadkach (180 w 2017, 172 w 2016, 151 w 2015 i 88 w 2014).  

Wartości te są mniej więcej stałe, tak samo jak stała jest dynamika posiadania broni w domach (w 2017 – w 42% gospodarstw domowych, w 2016 w 39%, w 2015 w 41% i w 2014 w 42%). Można nawet zaobserwować niewielki spadek zabójstw w porównaniu z rokiem ubiegłym. Warto przypomnieć, że mowa o państwie zamieszkanym przez 326 474 000 mieszkańców.

Biorąc pod uwagę ogromną dostępność broni w USA, docierające do rodzimej prasy i telewizji medialne sygnały o codziennych incydentach, w których podkreślane jest użycie karabinów i karabinków, zaskakuje duża liczba zabójstw popełniana przy użyciu noży i innych ostrych narzędzi. W 2018 dokonano za ich pomocą 1515 morderstw, w 2017 – 1609, w 2016 – 1558, w 2015 – 1525 i w 2014 – 1545. To znacznie więcej niż za pomocą broni długiej wliczając strzelby oraz innych rodzajów konstrukcji strzeleckich.

Dane FBI wskazują też, że problem stosowania karabinków i karabinów do popełniania zabójstw – w tym masowych – jest raczej natury światopoglądowej i politycznej (odróżniających poglądy zwolenników i przeciwników danej partii politycznej), niż rzeczywiście przekładający się na liczbę morderstw.

Jednoznacznie dowodzi to też, że takie cechy nadające broni szturmowego oblicza jak mocowania do bagnetów, składane kolby, chwyty pistoletowe, krótkie lufy oraz pojemne magazynki nijak się przekładają się na ich stosowanie do popełniania zabójstw. A na takich amerykańskich doświadczeniach wzorowali się europejscy legislatorzy tworząc zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/853 z 17 maja 2017 (Projekt ustawy zatwierdzony, 2019-03-28).