Jak donosi niemiecki dziennik Bild, w odpowiedzi na interpelacje poselską złożona przez centrolewicową partię polityczną Związek 90/Zieloni (Bündnis 90/Die Grünen) rząd Republiki Federalnej przedstawił liczbę utraconej broni. Na 31 stycznia 2018 odnotowano stratę 24 531 konstrukcji strzeleckich zarejestrowanych w krajowym rejestrze broni NWR (Nationalen Waffenregister).

W 2016 odnotowano w Niemczech 2,31 mln pozwoleń na broń i 5,83 mln sztuk konstrukcji strzeleckich. Podane dane ze stycznia 2018, choć niepokojące dotyczą jednak tylko 0,42% broni odnotowanej w krajowym rejestrze broni NWR / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

W 2016 odnotowano w Niemczech 2,31 mln pozwoleń na broń i 5,83 mln sztuk konstrukcji strzeleckich. Podane dane ze stycznia 2018, choć niepokojące dotyczą jednak tylko 0,42% broni odnotowanej w krajowym rejestrze broni NWR / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Z podanej przez rząd liczby 19 282 sztuk broni odnotowano jako zagubione, zaś około jednej piątej – 5249 zgłoszono jako skradzione. Oznacza to spory wzrost w porównaniu z 2017. Zagubiono o 18,83% więcej (3056 sztuk) broni niż w roku ubiegłym, zaś liczba konstrukcji skradzionych wzrosła o 17,27% (773 sztuki). To jednak tylko mniej niż pół procenta broni zarejestrowanej w Niemczech.

W 2016 odnotowano w Niemczech 2,31 mln pozwoleń na broń i 5,83 mln sztuk konstrukcji strzeleckich zarejestrowanych w NWR. Warto jednak dodać, że oprócz broni palnej w krajowym rejestrze odnotowywana jest także broń hukowa, alarmowa i gazowa. Aby ją uzyskać trzeba wystąpić w Niemczech o tak zwane małe pozwolenie (Klein Waffenschein). Prawdopodobnie to jej udział znacznie zawyżył statystyki.

Analiza
Krajowy rejestr broni NWR (Nationalen Waffenregister) jest prowadzony w Niemczech od 1 stycznia 2013. Wcześniej pełne informacje na ten temat nie były dostępne w systemie informatycznym, bowiem broń rejestrowano w 577 osobnych jednostkach – policji lub samorządu terytorialnego.