2 czerwca w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku odbyła się uroczystość chrztu holownika H-3 Leszko – piątej z kolei jednostki typu B860. Jest to jednocześnie trzeci i ostatni holownik tego typu, która trafi do 3 Flotylli Okrętów w Gdyni.

H-3 to piąty z serii oraz trzeci i ostatni z holowników, które trafią do Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3 Flotylli Okrętów. Docelowo jednostki te zastąpią w Gdyni eksploatowane tam obecnie holowniki H-5 i H-7 typu H-900/II (w służbie od 1981 r.) oraz H-8 typu H-960 (w sł. od 1993 r.)

H-3 to piąty z serii oraz trzeci i ostatni z holowników, które trafią do Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3 Flotylli Okrętów. Docelowo jednostki te zastąpią w Gdyni eksploatowane tam obecnie holowniki H-5 i H-7 typu H-900/II (w służbie od 1981 r.) oraz H-8 typu H-960 (w sł. od 1993 r.)

Matką chrzestną H-3 została Hanna Szkodo – dyrektorka Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku. W uroczystości nadania imienia wzięli udział także m.in. dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec oraz dowódca Dywizjonu Okrętów Wsparcia kmdr Robert Szymaniuk (H-11 Bolko w służbie, 2020-02-26; Próby holownika Bolko, 2019-09-25; Chrzest holownika Mieszko, 2019-07-09).

W dniu chrztu nie odbyło się wodowanie holownika, które przełożono na dzień następny. Jest to druga taka sytuacja przy budowie tej serii holowników. Pierwszy raz przydarzyła się w przypadku jednostki H-1 Gniewko, która została ochrzczona 5, a zwodowana 6 marca 2019 r. Zbiegiem okoliczności w obu przypadkach przytrafiło się to jednostce przeznaczonej dla 3 Flotylli Okrętów.

Wodowanie holowników typu B860 odbywa się każdorazowo za pomocą dźwigu pływającego Conrad Consul dysponującego maksymalnym udźwigiem 400 ton. Ta metoda opuszczania jednostki na wodę ma tę wadę, że jest uzależniona od siły wiatru. Stąd po raz drugi zdarzyło się, że holownik nie został zwodowany w dniu chrztu, a dzień później / Zdjęcia: Przemysław Gurgurewicz

Wodowanie holowników typu B860 odbywa się każdorazowo za pomocą dźwigu pływającego Conrad Consul dysponującego maksymalnym udźwigiem 400 ton. Ta metoda opuszczania jednostki na wodę ma tę wadę, że jest uzależniona od siły wiatru. Stąd po raz drugi zdarzyło się, że holownik nie został zwodowany w dniu chrztu, a dzień później / Zdjęcia: Przemysław Gurgurewicz

Seria 6 holowników typu B860 powstaje w ramach programu pn. Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pk. Holownik. Umowa na ich budowę, o wartości blisko 283 489 tys. zł, została zawarta 9 czerwca 2017 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia, a stocznią Remontowa Shipbuilding S.A.

Do chwili obecnej stocznia przekazała odbiorcy dwa holowniki typu B860: H-11 Bolko, odebrany 10 stycznia br. w Gdańsku oraz H-1 Gniewko, którego odbiór nastąpił 23 marca br. w Gdyni. Oba weszły już do służby: 25 lutego br. podniesiono banderę na H-11, który wszedł w skład 12 Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, zaś 15 kwietnia br. uroczystość podniesienia bandery odbyła się na H-1, który znalazł się w składzie Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3 Flotylli Okrętów w Gdyni.

Kolejne 4 jednostki znajdują się w różnych fazach budowy. Zwodowany 8 lipca 2019 r. i już praktycznie gotowy H-2 Mieszko przystąpi niedługo do prób morskich. Prace wyposażeniowe trwają na H-12 Semko, zwodowanym 20 listopada 2019 r. Na nabrzeżu stoczniowym pozostaje ostatni holownik – przyszły H-13 Przemko. Sformowany już został jego kadłub, gotowa jest także częściowo nadbudówka.

Opis
Holowniki typu B860 o wyporności pełnej ok. 490 t mają długość całkowitą 29,2 m, szerokość 10,46 m oraz zanurzenie 4,2 m. Ich napęd stanowią dwa silniki wysokoprężne MTU 12V 4000 M53 o mocy po 1193 kW, które przekazują moc na dwa pędniki azymutalne Schottel SRP360FP zapewniające jednostce prędkość 12 w. Uciąg holowników wynosi 35 T. Ich załoga składa się z 10 ludzi (5 podoficerów i 5 marynarzy). Autonomiczność wynosi 5 dni.

Są to jednostki wielozadaniowe przeznaczone m.in. do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody torped ćwiczebnych.