2 kwietnia Komenda Główna Policji (KGP) poinformowała o podpisaniu umowy o wartości 676 282,89 zł ze spółką Works 11 z Katowic na dostawę 3454 granatów hukowo-błyskowych P-1 i hukowo-błyskowo-gazowych P-2.

Komenda Główna Policji podpisała umowę z katowicką spółką Works 11 na dostawę prawie 3,5 tys. granatów hukowo-błyskowych P-1 i hukowo-błyskowo-gazowych P-2 / Zdjęcie: Policja

Postępowanie w tej sprawie zostało ogłoszone 24 grudnia 2020. Zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczyła dostawy 2614 granatów hukowo-błyskowych typu P-1 i 814 granatów hukowo-błyskowo-gazowych typu P-2. Termin składania ofert minął 2 lutego o godz. 9.50. Jedynym oferentem w obu częściach była spółka Works 11. Oferta została wskazana 3 marca – co było formalnością, a umowa została podpisana 24 marca. Zgodnie z jej zapisami, termin realizacji zlecenia minie 1 czerwca 2021 (Wielkie zakupy Policji).

Spółka Works 11 dostarczyła KGP granaty tego typu w przeszłości – na podstawie umowy z 10 lipca 2018, która obejmowała 1210 granatów P-1 za 149 193 zł i 410 granatów P-2 za 15 908 zł.

Granat hukowo-błyskowy typu P-1 składa się z od 12 do 14 ładunków, których czas spalania wynosi 0,5-2,5 s. Natężenie emitowanego dźwięku wynosi od 130 do 160 dB. Granat ma średnicę 50-60 mm oraz wysokość od 120-135 mm, a jego masa całkowita nie przekracza 210 g. Jest wyposażony w zapalnik łyżkowy o zwłoce od 2 do 2,5 s.

Z kolei granat hukowo-błyskowo-gazowy typu P-2 składa się z co najmniej 4 ładunków CS i 10 ładunków huk-błysk z analogicznym czasem spalania oraz wymiarami.

Równoległe z powyższym zamówieniem, 24 grudnia ub. r. rozpoczęto postępowanie na dostawę 1756 granatów typu NICO, w tym 350 granatów hukowo-błyskowych jednodetonacyjnych, 297 granatów hukowo-błyskowych sześciodetonacyjnych, 350 granatów hukowo-błyskowych dziewięciodetonacyjnych, 76 granatów treningowych wielokrotnego użytku i 683 granatów treningowych wielokrotnego użytku z wymiennym zapalnikiem. 19 lutego br. nastąpiło otwarcie ofert (wśród nich także jest oferty Works 11 na wszystkie typu granatów), więc wkrótce powinno nastąpić podpisanie umów (Umowy na granaty dla Policji).