Przejdź do serwisu tematycznego

WOT podsumowują operację Odporna Wiosna

2 czerwca 2020 r. rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT), płk Marek Pietrzak, podsumował zapoczątkował niemal 90 dni wcześniej operację przeciwkryzysową, pod kryptonimem Odporna Wiosna (Resilient Spring). Jej głównym założeniem było przeciwdziałanie skutkom pandemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Działania WOT wspierały wojska operacyjne.

4 marca zdiagnozowano pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 na terenie Polski. Dwa dni później Wojsko Polskie po raz pierwszy od 1989 zostało zaangażowane w działania przeciwkryzysowe na dużą skalę. W konsekwencji 12 marca WOT zmieniły model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Po kolejnych sześciu dniach, 18 marca rozpoczęto operację Odporna Wiosna.

W szczytowym okresie walki z pandemią koronawirusa każdego dnia w działania przeciwkryzysowe zaangażowanych było ok. 5,5 tys. żołnierzy WOT oraz podchorążych Akademii Wojskowych. Od początku operacji Odporna Wiosna do realizacji zadań skierowano 16,5 tys. żołnierzy WOT, co odpowiada ok. 70% stanu osobowego formacji.

Zaangażowanie poszczególnych brygad OT w operację Odporna Wiosna było uzależnione od wielu czynników, w tym sytuacji epidemicznej na terenie danego województwa oraz wielkości danej brygady. Największy współczynnik sił i środków włączonych do walki z pandemią koronawirusa miała 13. Śląska Brygada OT. Aż 97% żołnierzy tej jednostki brało udział w działaniach przeciwkryzysowych.

Zbliżonym stopniem zaangażowania wyróżniły się także 14. Zachodniopomorska Brygada OT (85% stanu osobowego) i 16. Dolnośląska Brygada OT (83%). Brygady trzeciego etapu formowania WOT angażowały średnio 55% potencjału osobowego, a brygady których budowa rozpoczęła się najwcześniej – średnio 45% potencjału.

Działania przeciwkryzysowe wspierali także podchorążowie Akademii Wojskowych. W działania zaangażowanych było 1824 podchorążych. Największe wsparcie otrzymały brygady: 6. Mazowiecka oraz 16. Dolnośląska, gdzie podchorążowie stanowili odwód dowódców. Podchorążowie – informatycy z WAT, opracowali m.in. aplikację webową do zdalnego zamawiania wsparcia WOT przez samorządy, instytucje i organizacje pomocowe. Skorzystało z niej 1898 podmiotów, które złożyły 4732 wnioski o wsparcie.

Dotychczas żołnierze WOT wsparli swoim działaniem 361 szpitali i 79 innych placówek medycznych.  Do głównych zadań należało prowadzenie triażu, mierzenie temperatury pacjentów i personelu, rozstawianie 29 namiotów i kontenerów służących za polowe izby przyjęć, wsparcie logistyczne, dowożenie posiłków, wsparcie administracyjne, transport, pomoc w zmianie charakteru placówek na tzw. jednoimienne, czy też delegowanie wykwalifikowanego personelu w 64 przypadkach.

Żołnierze WOT sformowali 348 zespołów wymazowych, które pobrały 69 198 wymazów. Większość z nich, bo aż 29 413, pobranych zostało od pensjonariuszy i personelu Domów Pomocy Społecznej (DPS). 11 749 wymazów pobrały zespoły WOT w ramach 21 zorganizowanych dotychczas punktów test&GO, czyli mobilnych punktów pobierania wymazów.

W domach osób przebywających na kwarantannie pobrane zostało 27 947 wymazów. Od 20 kwietnia w każdej brygadzie OT funkcjonują Zespoły Interwencji Kryzysowych, wspierane przez jednostki wojsk operacyjnych. Zespoły zostały użyte do tej pory 63 razy, w tym podczas ewakuacji mieszkańców i personel sześciu DPS w Koszęcinie, Drzewicy, Kaliszu (2 placówki), Kleszczowo i Czernichów.

Do momentu publikacji raportu żołnierze WOT i podchorążowie oddali 2486,9 litrów krwi. Wojskowi udzielili również wsparcia 5341 kombatantom Armii Krajowej (8826 form wsparcia) oraz 1203 osobom starszym powyżej 60 roku życia. Pomoc objęła dostawy żywności, leków, środków higieny i pierwszej potrzeby, umawianie wizyt domowych lekarzy i transport na specjalistyczne badania. Żołnierze oferowali także inne formy wsparcia, jak rozmowę i kontakt osobisty, wyjaśnienie bieżącej sytuacji, edukowanie w zakresie podstawowych zasad higieny i szeroko pojętej profilaktyki przeciwepidemicznej. W dn. 18 marca – 31 maja z całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego skorzystało 5815 osób.

W 4862 transportach żołnierze WOT wraz podchorążymi dostarczyli ok. 42 000 t żywności do 596 z 824 Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji non-profit. Do potrzebujących trafiło 261 831 paczek z żywnością, środkami higienicznymi i do dezynfekcji. Wsparciem, zwłaszcza w transporcie i dystrybucji, objętych było 173 organizacji pozarządowych, spośród których największą był Caritas.

W maju, w związku z otwarciem niektórych szkół, żołnierze WOT przeprowadzili 187 szkoleń personelu w 4263 placówkach. W 51 stacjach sanitarno-epidemiologicznych pomocy udziela blisko 100 żołnierzy.

Żołnierze WOT i podchorążowie wspierają także transport rozładowanych medykamentów z samolotów transportowych na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych, które zostały zamówione w ChRL. Kilkudziesięciu żołnierzy pracuje każdego dnia w składnicach w Komorowie, Strzałkowie i Lublińcu. Od początku operacji żołnierze WOT zapewnili racjonowanie i transport 7 551 t towarów do 1958 miejsc dystrybucji.

Żołnierze udzielają również wsparcia Polskiej W kluczowym momencie działania te pochłaniały blisko 50% sił skierowanych do operacji Odporna Wiosna. Żołnierze WOT wzięli udział w 38 171 wspólnych patrolach z policjantami, których celem był monitoring kwarantanny oraz w 21 458 patrolach prewencyjnych.

W zakresie wsparcia Straży Granicznej, zanim obowiązki przejęli żołnierze wojsk operacyjnych, 1365 żołnierzy WOT prowadziło działania na 129 punktach kontrolnych oraz odcinkach patrolowania. Żołnierze 7. Pomorskiej Brygad OT wspierali dodatkowo morskie przejście graniczne, na którym dokonywali pomiarów temperatury osób podróżujących na promach.

Na wniosek prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego żołnierze WOT zostali również skierowani na 14 lotnisk, gdzie prowadzili pomiary temperatury pasażerów oraz zbierali karty lokalizacyjne. W sumie sprawdzono 113 879 podróżnych. Zdecydowana większość tych działań była prowadzona na Lotnisku Chopina przez żołnierzy 6. Mazowieckiej Brygady OT.

Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się obecnie do operacji pk. Trwała Odporność. Jej istotą będzie model działania skoncentrowany na trzech liniach wysiłku: zapobieganiu, identyfikowaniu i izolowaniu. Celem będzie wsparcie utrzymania przez państwo kontroli nad pandemią COVID-19, aż do momentu jej całkowitego wygaszenia.

 

Zdjęcia / WOT

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Plany modernizacji Sił Powietrznych w Sejmie

13 kwietnia na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej (SKON), sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz poinformował posłów o postępach i planach modernizacji technicznej

Karabinek Grot w WOT

Podsumowanie roku służby Rok temu, 30 listopada 2017 odbyło się symboliczne przekazanie pierwszych wyprodukowanych przez Fabrykę Broni Łucznik-Radom 5,56-mm karabinków modułowych…

X