30 lipca Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w mediach społecznościowych, że minister Mariusz Błaszczak podjął decyzję o wyznaczeniu dotychczasowego szefa Inspektoratu Uzbrojenia (IU MON) gen. bryg. Dariusza Plutę na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (SG WP). Oprócz tego, wyznaczono płk. Krzysztofa Zielskiego na stanowisko szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w SG WP.

 Gen. bryg. Dariusz Pluta pełnił stanowisko szefa Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej od 16 grudnia 2016 / Zdjęcie: IU MON.

Gen. bryg. Dariusz Pluta pełnił stanowisko szefa Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej od 16 grudnia 2016 / Zdjęcie: IU MON.

Zgodnie z decyzją MON, gen. bryg. Dariusz Pluta obejmie nowe stanowisko 3 sierpnia br. Nie podano jednak, kto zajmie jego dotychczasowe stanowisko. Dariusz Pluta urodził się 31 sierpnia 1965 r. w Żaganiu, w woj. lubuskim. W 1984 rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Technicznej, które ukończył w 1989 uzyskując stopień podporucznika i tytuł magistra inżyniera. W trakcie służby wojskowej systematycznie podnosił swoje kwalifikacje. Zdobył wykształcenie na studiach podyplomowych z zakresu materiałoznawstwa na Politechnice Radomskiej oraz na kierunku logistycznym w Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył również studia polityki obronnej w Naval Command Callege w Newport, w Stanach Zjednoczonych. W 2019 uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych na Akademii Sztuki Wojennej.

Służbę zawodową rozpoczął w Wojskowym Ośrodku Szkolno-Badawczym Służby MPS w Puławach, gdzie zajmował kolejno stanowiska: Kierownika Warsztatu, Starszego Inżyniera na Wydziale Badań, a następnie Starszego Inżyniera w Laboratorium Rakietowych Materiałów Napędowych. W kolejnych latach pełnił  służbę w Departamencie Rozwoju i Wdrożeń jako Specjalista i Szef Wydziału Sprzętu i Wyposażenia Logistycznego. W Departamencie Polityki Zbrojeniowej zajmował stanowisko Starszego Specjalisty Oddziału Analiz i Planowania.

W latach 2002-2011 realizował zadania w Sztabie Generalnym WP na stanowiskach: Szefa Oddziału Planowania Modernizacji Technicznej w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego P5 oraz Szefa Oddziału Planowania Zakupu Środków Materiałowych w Zarządzie Planowania Rzeczowego – P8. W 2011 został wyznaczony na Dowódcę 1. Brygady Logistycznej, którą dowodził do 2015, aby od 1 kwietnia objąć stanowisko Szefa Zarządu Planowania Logistycznego J-4 w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

16 grudnia 2016 decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko szefa Inspektoratu Uzbrojenia MON. W ciągu trzech i pół roku służby na tym stanowisku zawarto wiele kluczowych kontraktów na rzecz planu modernizacji technicznej (PMT) Sił Zbrojnych RP, w tym najważniejszych: dostawy dwóch baterii systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego MIM-104F Patriot PAC-3+ w ramach realizacji I etapu programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła (28 marca 2018), dostawy dywizjonu artylerii rakietowej dalekiego zasięgu M142 HIMARS w ramach programu modułów dywizjonowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (DMO WWR) Homar (13 lutego 2019), czterech śmigłowców morskich Leonardo AW101 (26 kwietnia 2019) czy dostawy trzydziestu dwóch samolotów F-35A Lightning II (Block 4) w ramach programu wielozadaniowych samolotów bojowych Harpia (31 stycznia 2020) (Umowa na F-35 dla Polski podpisana, 2020-01-31; Umowa na zakup AW101 podpisana, 2019-04-26; HIMARS dla Polski, 2019-02-13; Program Wisła: rekordowa umowa podpisana, 2018-03-28).

Inne kontrakty zawarte w czasie szefowania gen. bryg. Dariusza Pluty, o mniejszej wartości, ale istotne dla obecnie realizowanego PMT, to zakup szesnastu stacji radiolokacyjnych Bystra z antenami z aktywnym skanowaniem elektronicznym AESA (6 września 2019), dodatkowych czterech samolotów szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik (14 grudnia 2018), drugiej oraz trzeciej transzy moździerzy samobieżnych M120K Rak (11 października 2019 i 22 maja 2020), siedemdziesieciu pocisków manewrujących AGM-158B JASSM-ER (grudzień 2019) czy w końcu umowy ramowej na 53 tysiące 5,56-mm karabinków Grot C16 FB-M2/MSBS-5,56KA1 i kolejnej umowy na 18 tys. egzemplarzy tej broni (5 września 2017 i 8 lipca 2020) (18 tysięcy Grotów dla SZRP, 2020-07-08; Produkcja JASSM-ER dla Polski?, 2020-04-06; Zamówienie na Raki i mundury, 2020-05-22; Kolejne cztery Bieliki dla Sił Powietrznych, 2018-12-14; MSPO2019: Radary Bystra dla WP, 2019-09-06; Druga umowa na Raki, 2019-10-11).

Gen. bryg. Dariusza Pluta sygnował również zakup trzech średnich samolotów pasażerskich do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP): Boeing 737-800NG, w tym dwóch w wersji BBJ2 (31 marca 2017) czy 60 wyrzutni wraz ze 180 przeciwpancernymi pociskami kierowanymi FGM-148 Javelin (13 maja 2020) (Javeliny wkrótce w Polsce?, 2020-04-22).